Anhörigstöd

Digitala tjänster för denna sida

Om du stöttar, vårdar eller hjälper en familjemedlem, vän, granne eller annan person som är långvarigt sjuk, äldre, har psykisk ohälsa eller en funktionsnedsättning är du en Anhörig enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du har rätt till Anhörigstöd från din kommun.

Mera information

Vad innebär Anhörigstöd?

Att vara anhörig kan innebära en hög belastning både psykiskt och fysiskt. Många frågor dyker upp och det kan uppstå osäkerhet och stress genom situationen. Anhörigstöd ska förebygga ohälsa hos anhöriga och vi utformar insatsen individuellt efter dina behov och möjligheter.

På Anhörigcentrum i Ängelholms Kommun erbjuder vi stödsamtal/coachande samtal, anhöriggrupper, må-bra-aktiviteter och information kring din specifika situation för dig över 18 år. Stödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.
Om du är anhörig till en person med missbruksproblematik (alkohol, spel eller droger) vänder du dig till våra kollegor på Vuxen/Beroende som du når via kundtjänst.

Barn och unga upp till 18 år kan också får stöd om det är anhöriga till en person med psykisk ohälsa eller missbruk. Mer information hittar du på vår webbplats under ingången Omsorg och hjälp\Familj, vuxen, barn och unga och sidan om stödgrupper för barn.

Kontakt och tider

Du kommer i kontakt med vår Anhörigkonsulent på:

eller via kundtjänst på:

Var hittar du oss?

Anhörigcentrum ligger på Willans Vårdboende på Åsbogatan 40 i Ängelholm. Du går in via den lilla ingången till höger om huvudingången (där finns en skylt) och tar dig upp till våning 3. Dörren är låst med en pinkod som du får av Anhörigkonsulenten. I mån av möjlighet gör vi även hembesök. 

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19