Älvan - Familjegrupp och Resursteam

Har du eller din familj ett problem som är svårt att lösa?
Det kan vara ett problem i relationerna i din familj, utmaningar i föräldraskapet eller att ditt barn har varit med om en svår upplevelse.

  • Stöd i föräldrarollen: För föräldrar som vill tala om sin föräldraroll och hitta nya verktyg i sitt föräldraskap.
  • Familjesamtal: För familjer eller enskilda i familjen som vill förändra sin livssituation.
  • Samtal med barn och unga: För de som behöver en vuxen att tala med eller stöd i att bearbeta svåra upplevelser.

Vi har tystnadsplikt, men anmälningsplikt när barn under 18 år far illa.
Samtalen är kostnadsfria.

Vi som arbetar i Älvan familjegruppen

Vi som arbetar har relevant högskoleutbildning och lång erfarenhet av att arbeta i familjer som önskar stöd i en förändring.

Kontakt

Du kan kontakta oss i Älvan Familjegruppen genom att ringa vår servicetelefon.

Lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp dig senast dagen efter.

Du kan också få kontakt med oss om du och din familj har beviljats detta stöd efter en bedömning av en utredande socialsekreterare.

  • Intensiva hemmaplanslösningar till familjer som är i behov av stöd för att förbättra sin familjesituation.

För att få insats från socialtjänsten i form av Resursteamet behövs först göras en behovsbedömning av utredande socialsekreterare.

Vi som arbetar i Älvan resursteam

Älvan Resursteam består av ett tvärprofessionellt team med gedigen erfarenhet av att arbeta med barn/unga och familjer.

Vi erbjuder

Hjälp till familjer som upplever att de behöver stöd i samordningen av barnets många professionella kontakter inom kommunala och regionala verksamheter. Här blir vi ”barnets röst” i kontakten med de olika aktörerna.

Vi arbetar på uppdrag av vårdnadshavare och kontakten är avgiftsfri.

Vi som arbetar i Barnets team

Vi som arbetar i Barnets team kallas för Case Managers. Vi har relevant högskoleutbildning, olika bakgrund och erfarenheter vilket ger teamet en gedigen kunskap inom omsorg, vård och skola.

Kontakt

Du kan nå oss på telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 11-12.
Övrig tid kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-26