Medling vid ungdomsbrott

I Ängelholm finns möjligheten för unga som har begått ett brott och deras brottsoffer att träffas tillsammans med en opartisk medlare för ett samtal om brottet. Det kallas medling.

Vad innebär medling?

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung människa som har begått ett brott och personen som har drabbats. Mötet sker tillsammans med en neutral särskilt utbildad medlare. Syftet med mötet är att båda parterna ska få prata om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna att med medlarens hjälp göra överenskommelser i form av avtal, till exempel hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Medling är användbart i många olika typer av brott, till exempel snatteri, rån, stöld, skadegörelse, olaga hot och misshandel. Medlingen ersätter inte en rättegång, men åklagaren meddelas alltid om gärningsmannen har varit med i en medling.

Vad är medlarens uppgift?

Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs och vara en säkerhet för att mötet ska gå bra.

I en medling får du ett ansikte på den som har utsatt dig för brottet. Detta kan hjälpa till att minska din rädsla för gärningsmannen och underlätta ett möte i till exempel en rättegång.

Du får möjlighet att berätta för gärningsmannen hur du upplevt brottet, vilka konsekvenser det har inneburit för dig och du kan också ställa frågor. Det finns också möjlighet att göra överenskommelser.

Det krävs mycket mod att möta den man har utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för det du har gjort och som dessutom kan ställa saker och ting till rätta.

I medlingen får du en chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du har gjort.

Hur går medlingen till?

Parterna erbjuds en medling av polisen eller socialtjänsten. Om båda parterna tackar ja till att medverka kontaktar en medlare parterna för ett förberedande enskilt möte, ett så kallat förmöte.

Under förmötet pratar man om hur medlingsmötet ska gå till, vilka regler som gäller och vad varje part vill ta upp i medlingen.

Om parterna efter förmötet vill genomföra medlingen så anordnas medlingsmötet.

För information kontakta:
Marika Bergheim

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-26