Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Oroar du dig för att du dricker för mycket alkohol, tar droger eller spelar för mycket? Eller har du kanske någon i din närhet som du oroar dig över? Vi erbjuder råd, stöd och behandling. Vi erbjuder också stöd till anhöriga.

Thulingatans öppenvård arbetar med riskbruk, skadligt bruk och beroende

Thulingatan är Ängelholms kommuns öppenvård för dig som söker stöd kring alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel samt spel om pengar.

När man utvecklat ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende är det inte ovanligt att man kan man behöva professionell hjälp för att göra en förändring kring sitt bruk av alkohol, narkotika och/ eller narkotikaklassade läkemedel. Detsamma gäller för spelberoende vid spel om pengar.

Som kommuninvånare kan du som har riskbruk, skadligt bruk och/eller beroende söka råd, stöd eller behandling genom hos oss på Thulingatan. Stöd kan ges antingen genom service eller bistånd. Ansökan behandlas individuellt och enligt Socialtjänstlagen. Till oss kan du också göra en orosanmälan om du känner oro för någon i din närhet.

Öppenvården utreder behov av stöd och behandling. Vi erbjuder professionellt samtalsstöd för den med riskbruk, skadligt bruk, beroende av alkohol, narkotikaklassade läkemedel eller spel om pengar.

Är du under 18 år kan du erbjudas insatser hos oss genom ett biståndsbeslut från socialsekreterare via utredningsenheten Individ och familj.

Tillsammans med dig planerar vi det stöd och den behandling du är i behov av.

Våld i nära relation

Våld i nära relationer och skydd för den som vill lämna organiserad brottslighet.

Våld i nära relationer är våld eller hot om våld av en närstående.

Skyddsbehov kan även bli aktuellt för den som vill lämna organiserad brottslighet.

Thulingatans öppenvård utreder och bedömer skyddsbehov för vuxna.

Kontakta Öppenvården

Socialsekreterare
Eva Svensson

Socialsekreterare
Ewelina Gustafsson

Socialsekreterare
Fiona Berg

Socialsekreterare
Martina Karlsson

Socialsekreterare
Mikaela Florell

Ungdomsbehandlare
Donald Téllez-Berríos

Teamchef
Susanne Danielsson

Var finns vi

Besöksadress
Thulingatan 1A
262 36 Ängelholm

Våra öppettider
Måndag-fredag
Klockan 08.00-17.00
(enligt tidsbokning)

Socialjouren

Öppen telefon på kvällar och helger.

Osäker på vem eller vad du ska kontakta?

Kundtjänst kan alltid hjälpa dig.

Maria Skåne Nordväst

Maria Skåne Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger.

Hos Maria Skåne Nordväst kan du få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska. Du som anhörig eller närstående till en ung person med riskbruk eller missbruk kan också söka råd och stöd.

Verksamheten är ett samarbete mellan kommuner i nordvästra mellan kommuner i nordvästra Skåne och Region Skånes vuxenpsykiatri och BUP.

Kontakta Maria Skåne Nordväst

Vi tar emot besök i Ängelholm en dag i veckan, på torsdagar. Ring till vår mottagningstelefon:

Adress: Landshövdingevägen 7D, Ängelholm (inne på BUP).

Du är också välkommen till vår drop-in-tid i Helsingborg: Måndagar klockan 16:00-19:00.

Länktips

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25