Som förälder har du en unik möjlighet att främja ditt barns hälsa och utveckling. Din förmåga att skapa en trygg miljö för ditt barn, att visa kärlek och omtanke och att sätta gränser är viktig för barnets uppväxt, såväl under de tidiga åren som senare i barndomen. Här hittar du information om det stöd och de aktiviteter som finns för dig som förälder i vår kommun.