Avlösarservice i hemmet

Insatsen avlösarservice innebär att personal kommer hem och avlöser föräldrar eller anhöriga i omvårdnaden av personen med funktionsnedsättning.

Syftet med insatsen är till exempel att anhöriga skall få tid för avkoppling, tid att ägna sig åt den funktionsnedsatta personens syskon eller för att genomföra aktiviteter utanför hemmet som personen med funktionsnedsättning inte deltar i.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-18