Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är ett bostadsalternativ för de personer som tillhör personkretsen och som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns möjlighet att ansöka om familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

1. Gruppbostad

Gruppbostad är avsedd för personer med ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att de har behov av personal dygnet runt. Gruppbostaden kan beskrivas som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen.

2. Servicebostad

Servicebostad kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad, mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. I insatsen servicebostad ingår personalstöd utifrån var och ens individuella behov.

3. Annan särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad för vuxna är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad mot gruppbostad och servicebostad ingår inte fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. Stöd och service i anslutning till boendet får den enskilde i form av de insatser som finns att tillgå enligt LSS eller SOL.

Nedan finner du alla våra LSS-boenden

LSS-boenden

Boende

Adress

Norregårdsgatan 5

Norregårdsgatan 5, 262 44 Ängelholm

Munka-Ljungbyvägen 43

Munka-Ljungbyvägen 43, 262 44 Ängelholm

Nybrovägen 13

Nybrovägen 13, 262 66 Ängelholm

Nybrovägen 7

Nybrovägen 7, 262 66 Ängelholm

Gåsahalsvägen 2

Gåsahalsvägen 2, 262 41 Ängelholm

Korpgränd 21

Korpgränd 21, 262 41 Ängelholm

Västersjögatan 34

Västersjögatan 34, 262 53 Ängelholm

Västersjögatan 50

Västersjögatan 50, 262 53 Ängelholm

Skörpabäcksvägen 1

Skörpabäcksvägen 1, 262 57 Ängelholm

Selma Lagerlöfs gata 1

Selma Lagerlöfs gata 1, 262 57 Ängelholm

Akkas gränd 2

Akkas Gränd 2, 262 57 Ängelholm

Nygatan 6

Nygatan 6, 266 31 Munka-Ljungby

Flyingegatan 6

Flyingegatan 6, 266 34 Munka-Ljungby

Flyingegatan 10

Flyingegatan 10, 266 34 Munka-Ljungby

Gasverksgatan 21B

Gasverksgatan 21B, 262 34 Ängelholm

Skogsvägen 36 (1)

Skogsvägen 36, 266 54 Vejbystrand

Skogsvägen 36 (2)

Skogsvägen 36, 266 54 Vejbystrand

Nytorgsgatan 4

Nytorgsgatan 4, 262 31 Ängelholm

Östergatan 60

Östergatan 60, 262 33 Ängelholm

Videhusvägen 20A

Videhusvägen 20A, 266 75 Hjärnarp

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-18