Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats som kan beviljas utifrån Lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS).

Vem kan bli beviljad Daglig verksamhet?

Daglig verksamhet kan beviljas personer som tillhör personkretsen 1:1 § och 1:2 § LSS, är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Vad är Daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats som ska anpassas individuellt. Den ska vara meningsfull, erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap efter dina intressen och behov. Den ska också aktivt medverka till att du integreras i samhället. Målet med verksamheten är att utveckla dina möjligheter till arbete

För dig som deltagare är insatsen frivillig.

Personalen, som jobbar på din dagliga verksamhet, hjälper dig med den personliga omvårdnad du har behov av under dagen.

Hur kan Daglig verksamhet utformas?

Din dagliga verksamhet ska, så långt det går, utformas efter dina behov och intressen. Den kan innehålla både aktiviteter som stärker din kompetens och mer produktionsinriktade uppgifter, som liknar arbetsuppgifter på arbetsmarknaden.

Idag finns det daglig verksamhet både i gruppform och i form av individuella placeringar, till exempel i företag eller i offentlig verksamhet.

Det finns inga bestämmelser om hur många timmar per dag eller vecka som du har rätt till, det beror på dina individuella behov och förutsättningar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-09