Arbetslinjen

Arbetslinjen innebär att du får en praktikplats ute i samhället.

Information om Arbetslinjen

På Arbetslinjen jobbar arbetsanpassare som gör en genomgång av dina förmågor och intressen. Därefter letar de efter praktikplatser som kan passa dig, ute i samhället. Efter att du tilldelats en praktikplats håller arbetsanpassarna kontinuerlig kontakt med dig och följer upp hur det går. Vi arbetar både mot den privata- och den offentliga sektorn. Målet är att du ska kunna bli självförsörjande genom arbete.

Adress

Metallgatan 12 d
262 72 Ängelholm

Kontakt

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-09