Via 18

Via 18 är i huvudsak inriktad på upplevelse och färdighetsträning.

Information om Via 18

Via 18 är en mindre enhet inriktat på de deltagare som inte kan vara i större grupper. Aktiviteterna formas efter individen behov med fokus på att utveckla färdigheter och social kompetensen.

Adress

Västersjögatan 18
262 57 Ängelholm

Kontakt

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-09