Kontaktperson

Många personer med funktionsnedsättning har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska och vän.

Kontaktperson är en insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller ett bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL.

För att bli kontaktperson bör man ha ett stort engagemang och intresse för andra människor, däremot ställs det inte något krav på särskild yrkeskompetens eller utbildning.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

  • Att vara en medmänniska och vän, ett personligt stöd
  • Att stimulera till en aktiv fritid
  • Att främja sociala kontakter
  • Att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid

Om du är intresserad av uppdrag som kontaktperson är du välkommen att skicka in en intresseanmälan via vår e-tjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19