Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Digitala tjänster för denna sida

Korttidsvistelse kan ordnas i ett korttidshem, i en stödfamilj eller tex. genom lägervistelse. Syftet är att erbjuda möjlighet till rekreation och miljöombyte samt personlig utveckling för personen med funktionsnedsättning men även tillfällen för avlösning till anhöriga.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Hur går det till att bli stödfamilj?

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem, vanligtvis ett veckoslut i månaden.
Både familjer och ensamstående kan passa som stödfamilj.
Det behövs ingen särskild utbildning, men inför ett eventuellt uppdrag som stödfamilj genomför LSS-handläggaren en stödfamiljsutredning och inhämtar bland referenser samt utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister.

Vem kan bli stödfamilj?

För att bli stödfamilj ska ni

  • kunna ta emot ett barn eller en ungdom i ert eget hem,
  • leva under ordnade förhållanden
  • ha tid, utrymme och ett intresse för att göra en insats under en längre tid.

Om du är intresserade av uppdrag som stödfamilj är du välkommen att skicka in en intresseanmälan via vår e-tjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19