Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice är avsedd att underlätta för den enskilde att ta kontakter med andra och att delta i samhällslivet.

Om man på grund av funktionsnedsättning har svårt för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan man få en ledsagare med som hjälp.

Servicen skall vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att tex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller bara för att komma ut på promenad. 

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19