Personlig assistans

Om du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar, inom flera livsområden, kan du ha rätt att få personlig assistans. Personlig assistans hjälper dig att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

Personlig assistans hjälper dig med dina grundläggande behov. Det kan till exempel innefatta:

  • Hjälp med personlig hygien.
  • Hjälp med att inta måltider.
  • Hjälp med att klä av och på sig.
  • Hjälp med att kommunicera.

Om ditt behov av hjälp inte överstiger 20 timmar/veckan, ansöker du hos kommunen.

Om ditt behov av hjälp överstiger 20 timmar/vecka ansöker du hos Försäkringskassan.

Du väljer själv vem som ska anordna din personliga assistans. Du kan själv vara arbetsgivare för assistenterna eller anlita kommunen, ett kooperativ eller en privat assistansutförare.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19