Till dig som behöver god man eller förvaltare

Om du behöver någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter, kan du få en god man eller en förvaltare.

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att ta hand om personliga eller ekonomiska angelägenheter kan tingsrätten utse en god man eller förvaltare. Du som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Om du behöver komma i kontakt med oss kan du ringa via kommunens kundtjänst 0431-870 00 varje måndag, onsdag och torsdag 9.30 - 11.30 eller maila overformyndarnamnden@engelholm.se.

Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara och så vidare.

Du kan få hjälp med att ansöka om till exempel bostadsbidrag eller att deklarera eller att ta kontakt med till exempel vården och olika myndigheter.

Den gode mannen ska också träffa dig så ofta så att han/hon vet att du har det bra och att livet fungerar för dig.Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av ska du göra själv.

Det kan ofta vara lagom att träffa sin gode man en gång i månaden, men det kan bli både lite mer och lite mindre. Dessutom kan du prata med den gode mannen i telefon.

Ibland hjälper en god man till vid enstaka tillfällen, till exempel när en lägenhet ska säljas eller för att bevaka någons rätt i ett dödsbo.

Att ha en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt.

Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge och då kan tingsrätten besluta att det ska utses en förvaltare. Det är en tvångsåtgärd som tas till när någon inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger. En annan orsak kan vara att du lätt blir lurad att ingå avtal och att ge bort pengar till ”vänner” vilket kan leda till stor skuldsättning. En förvaltare bestämmer om det som en annan person äger.

Om man har förvaltare förlorar man sin bestämmanderätt inom de områden som förvaltaren ansvarar för. Förvaltaren behöver inte ditt samtycke. Förvaltarskapet ska inte gälla mer än vad som är nödvändigt och kan begränsas och anpassas efter behov i varje enskilt fall. Begränsningen kan handla om förvaltningen av en fastighet eller en viss del av huvudmannens kapital. t.ex. att bara spärra ett konto.

I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina närmast anhöriga göra det åt dig.

Det är gratis att ansöka om god man och det är tingsrätten som fattar beslutet. Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar innan de fattar sitt beslut. Detta beror bland annat på om ansökan är komplett eller om det behöver utredas mer och om det finns tillgång till någon som kan ta uppdraget som god man.

Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka, kan anmälan göras av sjukvården och av socialtjänsten eller hemtjänsten. De skickar anmälan till överförmyndarnämnden, som utreder om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten.

Den gode mannen ska inte själv utföra praktiska saker som att handla mat, följa med på läkarbesök, flyttstäda och handla saker åt dig. Det ingår inte heller den gode mannens uppgifter att göra sociala saker, som att gå ut och fika. Det är inte förbjudet att göra det, men det är inget man kan förvänta sig av sin gode man.

Om du inte tycker gode mannen sköter sina uppgifter eller att samarbetet inte fungerar kan du börja med att prata med din gode man. Förhoppningsvis löser ni det som inte fungerar eller så kan ni då tillsammans meddela överförmyndaren att du vill byta god man. Du kan också själv begära byte av god man. Då kommer överförmyndaren att utreda om gode mannen har misskött sig eller är olämplig. Det är inte säkert att du får byta god man trots att du klagat. Överförmyndarens beslut överklagas till tingsrätten.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan göras av socialnämnden, sjukvården, kuratorer, allmänheten, m.fl.

Tillsammans med anmälan bör bifogas:

  • Social utredning med relevanta uppgifter om tillgångar och skulder, boendesituation, funktionsnedsättningar, familjesituation och hur den enskilde fungerar i sin vardag och vad den behöver hjälp med.
  • Personbevis
  • Den enskildes samtycke eller läkarintyg

Överförmyndarnämnden utreder sedan om det finns förutsättning att ansöka om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-22