Hjälpmedel

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar med rehabilitering och hjälpmedel.

Är du i behov av hjälpmedel?

Är du över 20 år och i behov av hjälpmedel kontaktar du kommunens kundtjänst. Arbetsterapeut eller fysioterapeut gör ett hembesök för att bedöma vilken typ av hjälpmedel du är i behov av. Ett besök av en arbetsterapeut eller fysioterapeut är avgiftsbelagt. Vissa hjälpmedel bekostar du själv eftersom de inte ingår i kommunens sortiment. Dubletter av hjälpmedel bekostar du själv. Legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut kan vara behjälplig med att ge dig råd kring vilken typ av produkt du bör ha samt ge exempel på inköpsställe.

Har du behov av hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättning vänder du dig till Region Skåne.

I Ängelholms kommun betalar den som har hjälpmedel en abonnemangsavgift varje månad. Abonnemanget är detsamma oavsett hur många hjälpmedel du har via kommunen. Undantaget är personer med insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Abonnemanget startar alltid den förste i månaden efter att hjälpmedlet har levererats och löper till och med den kalendermånad när sista hjälpmedlet är återlämnat till kommunen. Hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan vilket betyder att din sammanlagda kostnad för exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, hjälpmedel, hemsjukvård och matdistributionsavgift inte överstiger fastställt belopp.

Skötsel av hjälpmedel

Ditt förskrivna hjälpmedel är ett lån från Ängelholms kommun. Alla hjälpmedel är personliga och får inte överlåtas till annan person.

För att ditt hjälpmedel ska fungera säkert är det viktigt att du använder och sköter hjälpmedlet enligt de instruktioner och den bruksanvisning du har fått. Du ansvarar själv för normalt underhåll och rengöring av hjälpmedlet.

Legitimerad personal förbehåller sig rätten att göra en förnyad hjälpmedelsbedömning om dina behov förändras. Om hjälpmedlet bedöms otjänligt ur säkerhetssynpunkt är du som låntagare skyldig att återlämna eller att byta ut ditt hjälpmedel.

Du ska kontakta kommunen

  • om ditt behov av hjälpmedel förändras,
  • om du avser att flytta från Ängelholms kommun,
  • om hjälpmedlet går sönder eller annat problem uppstår,
  • om du skadat dig i samband med användandet av hjälpmedlet.

Återlämning av hjälpmedel

När ditt behov upphör eller hjälpmedlet inte längre används ska hjälpmedlet återlämnas väl rengjort till kommunen. Du lämnar dina hjälpmedel på Hjälpmedelsförrådet.

Har du skrymmande hjälpmedel som ska återlämnas kan du kostnadsfritt få hjälp med hämtning. Exempel på skrymmande hjälpmedel är arbetsstol, gåbord, hygienstol, lyft och komfortrullstol. Övriga hjälpmedel ansvarar du som låntagare själv för att återlämna.

Adress till hjälpmedelsförrådet

Metallgatan 21B
262 72 Ängelholm

Öppettider för hjälpmedelsförrådet

Måndagar: klockan12.00-13.00
Onsdagar: klockan 7.30-8.30

Frågor och svar om hjälpmedel

Du börjar alltid betala den förste i nästkommande månad.

Du betalar för hela den månad i vilken du återlämnar ditt sista hjälpmedel. Om du exempelvis återlämnar hjälpmedlet den 13 december så betalar du för hela december.

Högkostnadsskyddet/maxtaxan säkerställer att varje person skall ha kvar en viss summa av egen inkomst innan kommunen har rätt att ta ut avgift för exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, hjälpmedel, hemsjukvård och matdistributionsavgift.

Ja, många hjälpmedel finns att köpa på nätet eller i butiker specialiserade på hjälpmedel.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-21