Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Ängelholms kommun ser att välfärdsteknik skapar nya möjligheter till en meningsfull och självständig vardag för den enskilde, men att det också kan bidra till förenklade arbetssätt och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Målet med användningen är att tillföra ett mervärde för den enskilde där nöjdheten ökar, där krav och förväntningar infrias samt där trygghet, livskvalitet, delaktighet och självständighet bibehålls eller ökar.

Teknik för dig som bor hemma

Att känna sig självständig och trygg i sin egen bostad är en av många faktorer för att vi människor ska uppleva en god hälsa. Med hjälp av digital teknik kan tiden att klara sig själv i sitt eget hem förlängas. Här kan du läsa om vad Ängelholms kommun kan erbjuda till dig som invånare.

Digital tillsyn är en tjänst för den som har behov av tillsynsbesök på natten och passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal; detta då tillsynen genomförs med en kameralösning istället för personal inne i bostaden. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och blir oroliga av besök i hemmet.

Det är en välbeprövad välfärdsteknik som flera kommuner helt eller delvis erbjuder sina äldre. Nyttorna är många; förbättrad nattsömn, bibehållen självständighet och trygghet, minskat behov av fysiska besök och ökad möjlighet att få bo kvar i sitt eget hem.

Kontakta en biståndshandläggare för mer information:

En vit övervakningskamera. Foto.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan orsak har behov av att kunna påkalla hjälp vid oförutsedda händelser i din bostad, kan du ansöka om trygghetslarm hos en biståndshandläggare i kommunen. Trygghetslarm är en tjänst som gör att du kan komma i kontakt med personal som hjälper dig i den aktuella situationen, om du exempelvis har fallit.

Larmet kan användas dygnet runt och om något skulle hända, eller om du känner att något är på väg att hända, trycker du på den larmknapp du blivit tilldelad. Ditt trygghetslarm ringer då upp en larmcentral och ni kan prata om ditt hjälpbehov. Om det behövs, kommer omvårdnadspersonal hem till dig.

Trygghetslarmet fungerar endast i din bostad och för att få trygghetslarmet installerat, krävs det att du lämnar ut en nyckel till din bostad och godkänner att ett digitalt lås installeras, så att personal kan ta sig in om det behövs.

Du ansöker om trygghetslarm via e-tjänst eller genom att kontakta en biståndshandläggare.

Vit apparat för trygghetslarm. Foto.

I samband med att du blir beviljad trygghetslarm eller hemtjänst, installeras ett digitalt lås på insidan av din bostadsdörr. Det digitala låset gör att din personal kan komma in i din bostad med hjälp av sin mobiltelefon. Detta innebär att du får din hjälp snabbare eftersom din personal inte behöver åka till arbetslokalen för att hämta din bostadsnyckel, utan kan åka direkt till dig. Det innebär också en ökad säkerhet då alla dina besök registreras samt att personalen inte behöver bära runt på fysiska nycklar i sitt arbete.

Din bostadsdörr ser precis likadan ut och fungerar på samma sätt från utsidan och fungerar med ett vanligt vred från insidan. Det digitala låset kostar dig inget extra och gör ingen åverkan på din dörr. När du inte längre behöver hjälp från kommunen, monteras låset bort och återställs till samma skick som tidigare.

Digitalt lås. Foto.

Vi använder oss av en digital teknik som gör det möjligt att bli påmind om när det är dags att ta medicin ur sin dospåse. Läkemedelsgivaren läser av informationen på dospåsarna och signalerar med ljus och ljud när det är dags.

Om dospåsen inte tas ur läkemedelsgivaren inom avsatt tid, trots upprepade påminnelser, låser den in påsen i ett separat fack så att läkemedel inte riskerar att tas vid fel tidpunkt. I samband med det skickas också ett larm till omvårdnadspersonalen som kan ta kontakt med dig för att kontrollera om något inte verkar stå rätt till. Läkemedelsgivaren hanterar läkemedel för två veckor åt gången och när dosrullarna är slut, gör omvårdnadspersonal ett besök för att ladda läkemedelsgivaren med nya dosrullar.

Läkemedelsgivare. Foto.

Om du behöver ha hjälp av kommunen med inköp från matbutik, görs detta genom digitala inköp. Det innebär att personal besöker dig i din bostad och att ni sedan gemensamt gör dina inköp i en matbutik på webben och att de sedan levereras hem till dig enligt överenskommen tid.

Eftersom inköpen genomförs på en surfplatta kan du själv välja ut vilka varor du önskar och dessutom se aktuella priser och kampanjer. Det innebär också att du inte behöver lämna ifrån dig kontanter, kontokort och koder till din personal, utan att du istället får en faktura i slutet på månaden på dina varuinköp.

Teknik för dig som bor på särskilt boende

Att bo på ett särskilt boende innebär ofta att man har stora stöd- och omsorgsbehov, men även här kan digital teknik användas för att höja självständigheten, tryggheten och livskvaliteten. Här kan du läsa om vad Ängelholms kommun erbjuder på våra särskilda boenden.

Om du bor på särskilt boende eller inom Funktionsstöd och är i behov av inkontinensskydd, finns det möjlighet att under tre dygn ersätta de vanliga inkontinensskydden med inkontinensskydd med tunna inbyggda sensorer. Dessa samlar information om urinmängd, frekvens och tidpunkt och utifrån resultatet kan sedan rätt inkontinensskydd väljas till den enskilde utifrån just dennes behov.

Detta möjliggör också att boendet kan optimera tider för toalettbesök och minska produktförbrukning genom att kunna använda både tunnare och färre inkontinensprodukter. Genom att personen kan få komma till toaletten vid behov och att få rätt produkt utprovad som byts när det faktiskt behövs, så ökar också komforten för vårdtagaren. Färre läckage, bättre hudhälsa och ostörd nattsömn är också goda effekter av användandet.

Inkontinenssensor som ger kunskap om läckagemönster och urinmängder. Foto

Om du bor på något av våra särskilda boenden med demensinriktning, har du möjlighet att ta del av Tovertafel. Det är ett spel med ljus och ljud som reagerar på spelarnas rörelser. De olika spelen stimulerar tanken, kroppen och samspelet med andra människor och blir ett sätt att ha roligt och må bra.

Forskning visar att Tovertafel bryter apati, minskar nedstämdhet och stimulerar fysisk aktivitet. Man har också sett att Tovertafel förbättrar livskvaliteten hos äldre och fortfarande har effekt en vecka efter spel. Forskning har också visat att Tovertafel har en positiv inverkan på vård- och omsorgspersonal, då arbetsglädjen ökar samt att det ger spelaren en fin och positiv upplevelse.

Tovertafel, interaktivt spel med ljus och ljud. Foto.

Om du bor på något av våra särskilda boenden, behöver besöka vårt korttidsboende eller vår dagverksamhet, har du möjlighet att använda dig av Joyvest. Även på några av våra enheter inom Funktionsstöd finns denna möjligheten. Det är en väst som hängs över personens axlar och med hjälp av behagliga vikter omfamnas användaren som i en kram. När du som användare börjar röra på dig aktiveras musik som spelas från högtalare eller via hörlurar – vid stillhet slutar musiken att spela.

Med hjälp av musikens kraft, uppmuntrar detta till rörelse och aktivering och det blir svårt att inte röra på sig. Musiken spelas från ett färdigt musikpaket som levererats med västen.

Joyvest | Musikväst som uppmuntrar till rörelse. Foto.

På alla våra särskilda boenden har det flyttat in katter och kattungar. Dessa katter kallas för terapikatter och används i synnerhet för personer med kognitiv svikt, men går givetvis att använda för andra målgrupper också. Dessa katter drivs på batteri och genom sina inbyggda sensorer svarar de på beröring och rörelse, de har ett realistiskt spinnande och verklighetstrogna ljud.

Dessa katter är utvecklade för att ge både glädje och trygghet och är verklighetstrogna både utseendemässigt och när det kommer till materialval, rörelser och ljud. I ett flertal studier har man kunnat se att de motverkar såväl oro, ångest, ensamhet som social isolering.

På några av våra enheter inom Funktionsstöd har det även flyttat in hundvalpar. De fungerar på samma sätt som katterna, men har ett lätt skällande ljud istället.

Terapikatt | Batteridrivna djur som spinner, jamar och skäller. Foto.
Terapihund | Batteridrivna djur som spinner, jamar och skäller. Foto.

På vårt korttidsboende samt ett par av våra särskilda boenden finns det möjlighet att använda sig av en lugn- och rostol. Det är en blandning mellan en gungstol och en fåtölj där användaren kan luta sig tillbaka och vaggas fram och tillbaka till utvald avslappningsmusik. Med de mjuka gungrörelserna kan stolen användas för att lindra eller ta bort oro och stress samt ge en lugn upplevelse.

Lugn- och rostolen kan vara ett alternativ för att minska användandet av lugnande läkemedel och till stolen finns också ett tyngdtäcke och en större kudde för att öka känslan av trygghet ytterligare.

Lugn- och rostol | Eldriven gungstol med musik. Foto.

På några av våra enheter inom Funktionsstöd finns möjligheten att använda sig utav interaktiva musikkuddar som skapar sensorisk stimulering genom vibration och musik. Produkten används för avslappning och för att minska oro.

Musikkudden är framtagen för att minska oro och stress, därav är musiken föränderlig, men ändå samma. De instrument som används i musiken anses ha en lugnande effekt. Därav är inte konceptet att det finns olika musikstycken, utan istället att en minidator i kudden påverkas av användarens rörelse. Störst inverkan har musikkudden haft på personer som upplevts upprörda, har motorisk rastlöshet samt lättretlighet.

Interaktiv musikkudde | För avslappning och minskad oro. Foto.

På alla våra särskilda boenden finns det så kallade motoriserade draglakan. Dessa är monterade på ett par av de sängar som finns på enheten och används endast där det finns särskilda behov.

Tekniken hjälper personalen att vända och förflytta personer i sin säng med hjälp av ett draglakan som drivs av en motor, istället för att dra med handkraft. Detta minimerar skaderisken för både den enskilde och personalen samt förbättrar arbetsmiljön då vändning och förflyttning kan göras lätt och diskret. Draglakanet styrs med hjälp av en fotpedal på golvet nedanför sängen.

Ett motoriserat draglakan används framför allt på smärtkänsliga, svårmobiliserade, utåtagerande och oroliga personer.

Motoriserat draglakan | För skonsamma vändningar och förflyttningar. Foto.

Övrig teknik

Här kan du läsa om teknik som finns i våra övriga verksamheter samt vad som används övergripande i flera av våra verksamheter.

Med hjälp av digitala läkemedelsskåp kan vi öka säkerheten och förbättra hanteringen av läkemedel i våra verksamheter. Dessa skåp möjliggör att personalen kan öppna skåpen med sina mobiltelefoner, vilket dels minskar antalet nycklar i omlopp, men också att varje öppning och låsning registreras på en enskild person. Ett införande av digitala läkemedelsskåp har också visat sig kunna minska antalet stölder av såväl läkemedel som narkotiska preparat.

Under minst hela 2024 kommer ett arbete pågå med att implementera läkemedelsskåp med digitala lås i alla våra verksamheter.

Inom Funktionsstöd finns möjligheten att använda sig av en motionscykel som heter Motiview. Cykeln är uppkopplad till en TV-skärm och en dator där du väljer en videofilm som spelas samtidigt som du cyklar. Filmen är en "åktur" genom olika städer, vilket gör att du får känslan av att du cyklar i exempelvis Paris eller Stockholm, ja till och med Ängelholm.

Cykeln går att använda oavsett om du sitter i rullstol eller om du vill sitta på en vanlig stol. Det är en enkel teknik och lätt att ta till sig för många olika människor oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Cykeln går att använda med både armar, ben eller både och samtidigt.

Motiview hjälper människor att bli mer aktiva och det finns fall då personer som suttit i rullstol en längre tid med hjälp av cyklingen kan ta sig fram med endast rullator. Fler resultat av cyklingen är också att man blir piggare, gladare och mer alert.

Framtidens teknik

Här kan du läsa om teknik vi testar i dagsläget eller planerar att börja testa inom en snar framtid. Det är viktigt att vi både är modiga, noggranna och strukturerade på samma gång när vi väljer att prova ny teknik. Det är också av största vikt att tekniken utgår från våra invånares behov.

I dagsläget genomförs mycket av den dagliga planeringen inom Funktionsstöd gentemot den enskilde i analog form av olika slag; pennor, papper m.m. Med anledning av det och en önskan om att kunna göra den enskilde mer delaktig i planeringen och sin egen vardag, kommer ett digitalt verksamhetsstöd att testas under en period.

Med hjälp av lösningen kan den enskilde själv vara med och påverka såväl planeringen som genomförandet av sina insatser. Lösningen bygger på tydliggörande pedagogik och ger information om vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och vad som händer sen.

Lösningen testas sen våren 2023 och beräknas pågå under hela 2024 för att därefter utvärderas. En arbetsgrupp arbetar parallellt med att på sikt kunna erbjuda detta brett till alla som har behov.

IoT (akronym för Internet of Things), eller sakernas internet, är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras och kontrolleras över ett nätverk. Exempel på föremål kan vara hushållsapparater, sensorer, maskiner, fordon och byggnader. Inom vården och omsorgen finns troligtvis olika användningsområden i syfte att underlätta personalens arbete och på olika sätt förbättra den enskildes livskvalitet.

Detta utforskas just nu och planen är att komma igång med ett pilotprojekt med temperaturmätningar i kylskåp. Idag genomför personal temperaturmätningar, i form av stickkontroller, för att säkerställa att kylskåp håller rätt temperatur. Med hjälp av en sensor i kylskåpet som automatiskt och regelbundet läser av temperaturen, kan personal istället få kännedom om avvikande temperaturer omgående. Detta bidrar till en högre kvalitet och en bättre livsmedelshantering.

Det trygghetslarm som kommunen erbjuder idag fungerar endast i den enskildes bostad. Med ett mobilt trygghetslarm är det möjligt att skapa trygghet för personer även utanför sin bostad.

Ett mobilt trygghetslarm innehåller en GPS, vilket möjliggör positionering på den enskilde och har i regel också en inbyggd mikrofon och högtalare, vilket möjliggör tvåvägskommunikation var den enskilde än befinner sig. Ofta finns också möjligheten att ange en geografisk trygghetszon, vilket gör att larmmottagaren kan informeras om den enskilde går utanför sitt närområde, vilket kan vara användbart för personer med kognitiv svikt.

Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar aktivt med mobila trygghetslarm där det just nu pågår ett pilotprojekt där två typer av mobila trygghetslarm testas för att sedan utvärderas. Projektet pågår under våren och kommande utvärdering kommer ligga till grund för vidare beslut.

För att öka självständigheten och integriteten på våra särskilda boenden är det möjligt att använda tekniska lösningar i proaktivt syfte. Det innebär att vi med hjälp av ny teknik kan informera personalen när något är på väg att hända, istället för när det har hänt, alternativt omedelbart när något inträffat.

Ett exempel är att personal får ett larm redan när en person med hög fallrisk sitter på sängkanten; på så vis ökar chansen att personal kan besöka personen i tid och förhindra ett fall. Det är också möjligt att personal får larm när personen redan har fallit och befinner sig liggandes på golvet; detta utan att personen i fråga själv aktivt behöver larma på sin personal.

Under hösten 2022 och början av 2023 genomfördes ett pilotprojekt på ett av våra boenden. Detta är nu avslutat och utvärderat. Resultatet av utvärderingen fungerar som vägledning för hur vi ska tänka och arbeta kring liknande lösningar framöver.

Det nuvarande larmsystemet inom Funktionsstöd börjar visa tecken på åldrande och har en mängd olika begränsningar, vilket motiverar behovet av en nyare och modernare lösning.

Under våren 2024 genomgördes ett pilotprojekt på ett av kommunens gruppboenden. Detta är nu utvärderat och avslutat. Planen är nu att hitta en modern lösning som kan fungera som larmsystem inom hela Funktionsstöd.

En äldre dam testar Virtuell reality, VR och personalen hejar på. Foto

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-21