Boende och rådgivning avseende boende

Digitala tjänster för denna sida

Kommunen har det yttersta ansvaret för de personer som bor eller vistas i kommunen.

Det innebär dock inte att kommunen ska tillhandahålla bostäder till alla som saknar eget boende. Endast när någon är helt bostadslös och har särskilda svårigheter att på egen hand skaffa en bostad kan kommunen ha ett ansvar att bistå med detta. Att till exempel ha betalningsanmärkningar, låg eller ingen inkomst eller att det är långa bostadsköer räknas inte som särskilda svårigheter.

Här kan du läsa mer om vilket stöd kring boendefrågor du kan få från Ängelholms kommun.

Vid en ansökan om bistånd till boende ska först din rätt till bistånd utredas och prövas enligt Socialtjänstlagen. Ett bistånd till boende behöver inte innebära att man beviljas en egen lägenhet. Om du hamnar i en akut oförutsedd situation kan du beviljas tillfälligt boende, exempelvis på vandrarhem, i del av lägenhet eller liknande under en begränsad period. Ängelholms kommun har ingen ”tak över huvudet-garanti”.

För att du ska kunna få bistånd till boende så ska du ha gjort sitt yttersta för att själv försöka ha lösa situationen. Det kan till exempel vara att använda sig av sitt nätverk för tillfälligt boende under tiden man letar efter en mer långsiktig lösning, sätta upp sig i lägenhetsköer i Ängelholm och i andra kommuner, söka boende via annonser med mera. Har du egna pengar att bekosta en tillfällig boendelösning ska du i första hand använda dig av dessa.

Om det är en akut situation bör du också leta efter bostäder som kanske inte helt motsvarar dina önskemål. Du bör söka en bostad som är mindre än vad du önskar, i ett annat bostadsområde eller i en helt annan stad/ort. Du bör acceptera en lägre standard eller att du måste byta skola för dina barn. Det är nödvändigt för att du ska kunna tillgodose ditt och din familjs behov av bostad.

Riskerar du att bli av med ditt boende bör du alltid undersöka om det finns något du kan göra för att behålla det. Har din uppsägning gått rätt till? Har du en hyresskuld så kanske du kan få göra upp en avbetalningsplan på den?

När en hyresvärd säger upp en hyresgäst till exempel på grund av obetald hyra ska de enligt lag informera socialtjänsten. Försörjningsstödsenheten skickar då ett brev med information om vart du kan vända dig. Du får också information om att du kan få ytterligare rådgivning av försörjningsstödsenhetens boendehandläggare.

Vill du ha juridisk rådgivning kring din bostad kan du till exempel vända dig till Hyresgästföreningen om du är medlem där. Det finns även mycket information på internet vad gäller hyresjuridik.

Det första du måste göra är att sätta upp dig i lägenhetsköer. De flesta hyresvärdar vill att man anmäler sitt intresse och sätter upp sig i kö via internet. Därefter är det viktigt att vara aktiv och följa upp sin ansökan så att man inte trillar ur kön. De flesta bostadsköer är gratis.

Du kan även hitta annonser om lediga rum, lägenheter, andrahandsuthyrning, stugor med mera på till exempel Blocket.se och på andra sociala medier.

Som regel krävs en inkomst för att kunna flytta hemifrån till ett eget boende. Är du i behov av försörjningsstöd godkänns inte kostnad för hyra om du skulle hitta ett eget boende utan du får vänta tills du har en egen inkomst och har råd att flytta hemifrån. Det är viktigt att sätta upp sig i kö hos olika hyresvärdar för att kunna ha möjlighet till en lägenhet den dagen du har en inkomst och då kan flytta hemifrån.

Du ska vara helt bostadslös och även ha särskilda svårigheter att på egen hand skaffa en bostad. Du ska även ha behov av uppföljnings- och stödinsatser av socialtjänsten. I andra fall hänvisar vi till den ordinarie bostadsmarknaden. Att till exempel vara bostadslös, ha betalningsanmärkningar, vara trångbodd, ha låg/ingen inkomst eller att det är långa bostadsköer räknas inte som särskilda svårigheter.

Ytterliggare ett skäl till att man ska ha rätt till bistånd är att man ska ha gjort allt vad man kan för att själv ha försökt lösa situationen.

Ängelholms kommun har ett övergripande mål - att inga barn under 18 år ska behöva uppleva en avhysning av Kronofogden. Ängelholms kommun samverkar med kommunens fastighetsägare för att motverka och förebygga hemlöshet. Vi strävar efter att tidigt upptäcka om det finns risk för vräkning på grund av obetalda hyror eller störningar. Detta gör vi genom uppsökande arbete och rådgivning.

Vi kartlägger årligen hemlösheten i Ängelholm och samarbetar med viktiga aktörer så som frivilligorganisationer och hemlösa för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29