Budgetnorm för ekonomiskt bistånd

Budgetposternas storlek i kronor enligt norm för ekonomiskt bistånd fr.o.m. 2023-01-01.

Personliga kostnader

Tabell som visar personliga utlägg fördelat på ålder

Barn och ungdomar

    Vuxna
1 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år

15-18 år

19-20 år

Ensam-
stående


Sambor

Livsmedel

890

970

1050

1240

1450

1700

2000

2030

1950


3200

Kläder/skor

470

590

610

630

720

780

850

850

650


1310

Fritid/lek

300

400

410

510

860

1000

1030

1010

500


1000

Hälsa/hygien

640

620

220

200

200

260

360

390

390


790

Barn o ungdomsförsäkr.

120

120

120

120

150

150

150

150
Summa personliga kostnader

2420

2700

2410

2700

3380

3890

4390

4430

3490


6300

Gemensamma hushållskostnader (kr)

Gemensamma kostnader fördelat på antal medlemmar i hushållet


Antal medlemmar i hushållet


1 pers

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers

7 pers

Förbrukningsvaror

210

220

350

400

480

560

590

Dagstidningar, telefon mm

920

1030

1230

1390

1580

1770

1920

Summa gemensamma kostnader

1130

1150

1580

1790

2060

2330

2510

Så beräknas normen

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer.

Normen för ekonomiskt bistånd för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna. I det ekonomiska biståndet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden om den är skälig.

Högsta boendekostnad från och med 2023-04-01

Högsta boendekostnader fördelat på familjers olika sammansättning

Familjesammansättning

Kostnad

1-2 vuxna

6330

1 - 2 Vuxna + 1 barn

6970

1 - 2 Vuxna + 2 barn

8290

1 - 2 Vuxna + 3 barn

9500

Gränsen för boende utgör 9500 kronor oavsett antal barn.

Kostnaden för boende prövas om den är skälig.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-30