Fader- och föräldraskapsbekräftelse

Sedan den 1 januari 2022 är det möjlighet att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet.

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har tidigare den enda vägen varit ett besök hos Kundtjänst eller familjerätten. Sedan 2022 kan nyblivna föräldrar sköta detta via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida (se länk här nedan).

Möjligheten finns fortfarande kvar att göra en bekräftelse genom ett besök på Kundtjänst/familjerättsenheten om man hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Ni är då välkomna att kontakta Kundtjänst:

Om inte en bekräftelse görs innan dag 14 kommer familjerätten/Kundtjänst ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Vi rekommenderar därför att ni registrerar föräldraskapet själva, då det kommer vara båda enklare och snabbare.

När ska en digital bekräftelse inte göras

Om barnet tillkommit genom samlag är det inte möjligt för någon annan än mannen att bekräfta föräldraskapet. Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska en digital bekräftelse inte göras i följande fall:

  • Om paret inte var sambo, registrerade partners eller gifta vid tidpunkten för den assisterade befruktningen.
  • Om det inte finns något samtycke från sambo till den assisterade befruktningen med donerade spermier.
  • Om den assisterade behandlingen med donerade spermier inte har utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller har skett i utlandet vårdinrättning som inte är behörig att utföra behandlingen.
  • Om barnet som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier inte har inte rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
  • Om barnet blivit till genom heminsemination (då kan den vars spermier använts göra en bekräftelse)
  • Om det föreligger osäkerhet gällande föräldraskapet utifrån konceptionstid eller andra omständigheter.
  • Om ni inte båda är fyllda 18 år eller inte har en folkbokföringsadress kommer familjerätten/Kundtjänst ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 1, det vill säga det kommer inte gå att registrera faderskapet själva.

I dessa fall, eller om det finns andra frågetecken ska kontakt tas med familjerättsenheten/Kundtjänst i Ängelholm. Det görs då en fördjupad utredning för att fastställa vem som är barnets andra förälder.

De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse. Den som inte fött barnet antas då vara barnets förälder.

För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda den 1 januari 2022 eller senare.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25