Ängelholms 3D-stadsmodell

Vad är Ängelholms 3D-stadsmodell?

Ängelholms 3D-stadsmodell är en tjänst från Ängelholms kommun. En interaktiv 3D-modell av staden där du kan se Ängelholm ur ett verklighetstroget helikopterperspektiv. Stadsmodellen är ett verktyg för kommunens tjänstepersoner för att på ett verklighetstroget och tydligt sätt kunna visualisera pågående plan- och byggprojekt i 3D, så att medborgarna ska kunna få information om kommunens samhällsplanering på ett nytt och spännande sätt.

Ängelholms 3D-stadsmodell. Skärmavbild.

Tekniska krav

Ängelholms 3D-stadsmodell kräver en dator som har ett 64-bitars operativsystem och en 64-bitars webbläsare, d.v.s. Google Chrome, Firefox, Safari etc. Stadsmodellen fungerar inte i Internet Explorer eller på Smartphones och Surfplattor.

Så här fungerar Ängelholms 3D-stadsmodell

  • Förflytta dig mellan olika projekt och landmärken genom att klicka på de olika scenerna längst ner på skärmen
  • Rotera din vy genom att klicka och hålla inne vänster musknapp samtidigt som du för musen i höjd- eller sidled
  • Panorera genom att klicka och hålla inne höger musknapp samtidigt som du för musen i höjd- eller sidled
  • Zooma genom att scrolla med musen
  • Dubbelklicka på marken för att ställa dig i ögonhöjd
  • Klicka på en infopunkt (t.ex. Fridhem) för att få mer information och se illustrationer och ritningar av ett projekt
  • Tänd och släck olika lager (t.ex. 3D-modeller av pågående projekt) genom att klicka på Lager längst ner till höger och välj sedan vilka lager du vill ha tända och släckta.

Se nedan för mer ingående instruktioner för hur du t.ex. gör sol- och skuggstudier, mäter i 3D m.m.

Har du frågor eller funderingar kring vår 3D-stadsmodell kan du ställa dem till:

Avancerade funktioner

Utsiktsvy (Analysera > Utsiktsvy)

Denna funktion gör det möjligt att se hur utsikten ser ut ifrån en befintlig byggnad eller kan komma att se ut från ett pågående projekt.

För att välja ifrån vilken punkt du vill se utsikten, klicka på fliken Utsiktsvy. Klicka sedan på den punkt i stadsmodellen du är intresserad av att se utsikten ifrån. För sedan musen i sidled för att ändra ditt synfält och titta runt. Utsikten ser du i fönstret som dyker upp nere i det västra hörnet. Du kan även klicka på knappen Växla kamera för att byta fönster för utsiktsvyn. I menyn till höger kan du även ändra höjd.

Sol (Analysera > Sol

Denna funktion gör det möjligt att se hur befintliga och nya byggnader kastar skuggor vid olika tidpunkter på dygnet och året. Dra i reglagen i menyn till höger för att ändra datum och tid.

Mäta linje (Mäta > Linje)

Denna funktion gör det möjligt att mäta i 3D-stadsmodellen. När du har klickat på fliken Linje, klickar du i modellen för att sätta ut den första mätpunkten och sedan en gång till för att sätta ut den andra mätpunkten. I menyn till höger får du sedan upp avstånd i 3D, höjdskillnad etc. Klickar du på Visa höjdgraf efter att ha gjort en mätning får du upp en sektionsritning i 2D med höjder. För att få ett så bra resultat som möjligt för denna funktion rekommenderas att du roterar vyn så att du ser 3D-stadsmodellen rakt ovanifrån och sedan drar linjen igenom de byggnader du vill få med i sektionsritningen. Du kan ändra noggrannhet för ritningen där det står Densitet, där 0.1 meter är det minsta värdet.

Mäta sammanhängande linje (Mäta > Sammanhängande linje)

Med denna funktion kan du mäta sträckor med olika brytpunkter. Du kan t.ex. rita ut en lång sträcka som svänger och sedan få upp avståndet på denna sträcka i menyn till höger. Annan information du får upp i högermenyn är den totala höjdskillnaden på sträckan och högsta och lägsta punkt. Högerklicka för att avsluta mätningen.

Mäta yta (Mäta > Yta)

Denna funktion gör det möjligt att mäta arean på en yta. Den fungerar precis som de andra två mätfunktionerna, det vill säga att du ritar ut din yta med olika brytpunkter och sedan högerklickar för att avsluta mätningen.

Skärmdump (Dela > Skärmdump)

Denna funktion gör det möjligt att ta skärmdumpar/screenshots i 3D-stadsmodellen. Du kan sedan välja att spara bilden eller skicka den till en e-postadress. Det du ser i din vy är det som kommer med i skärmdumpen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-12