Naturkartläggning

Under 2022 gjorde Ängelholms kommun en inventering av naturen i kommunen. I kartan är mörkare färger/röda högre naturvärden, och orange/gula de lägre klasserna.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-30