Översiktsplan 2035

Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. I översiktsplanen tydliggörs även nationella och regionala mål samt kommunens samarbete med Region Skåne och Familjen Helsingborg.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-12