Väghållare

Väghållaren ansvarar för drift, underhåll och skötsel av gator och vägar. Här hittar du en karta över vem som har väghållaransvar för vägarna i Ängelholms kommun.

En generell uppdelning av väghållaransvaret är att kommunen ansvarar för gator och vägar i tätorterna, medan Trafikverket sköter större trafikleder och vägar i ytteromårdena. Mindre vägar är ofta enskilda vägar och sköts av samfälligheter, vägföreningar eller enskilda fastighetsägare.