Lämna beröm eller klagomål inom äldreomsorgen och funktionsstöd

Ängelholms kommuns värdegrund står för omtanke, öppenhet och handlingskraft. Inom äldreomsorgen och funktionsstöd sätter vi ett stort värde på en fungerande dialog med er som har stöd/hjälp och era anhöriga/närstående. Vi är lyhörda inför dina synpunkter och klagomål. Dessa ser vi som värdefulla i vårt förbättringsarbete.

Beröm eller klagomål till en verksamhet inom äldreomsorgen och funktionsstöd

  1. Kontakta verksamhetens personal vid synpunkter och förbättringsförslag. De ansvarar för att ta emot ditt ärende, om möjligt åtgärda och ge dig återkoppling.
  2. Vill du föra ärendet vidare kontaktar du ansvarig chef som ansvarar för att dina synpunkter eller ditt klagomål utreds och återkopplas till dig.
  3. Du har alltid möjlighet att kontakta Kundtjänst för att lämna dina synpunkter och klagomål. De ansvarar för att lämna ditt ärende vidare för utredning. Du kan även välja att själv skicka in dina synpunkter och klagomål via vår e-tjänst.
  4. Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter och klagomål är du välkommen att kontakta berörd verksamhetschef inom huvuduppdrag Hälsa. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig hitta rätt person.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18