Lämna beröm, synpunkter eller klagomål inom förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola och fritidshem

Ängelholms kommuns värdegrund står för omtanke, öppenhet, och handlingskraft. Om du som vårdnadshavare eller elev har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vill vi veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Till vem framförs eventuella klagomål?

  1. Om du har synpunkter eller klagomål ska du först och främst kontakta berörd personal på förskolan eller skolan så att de har chans att agera.
  2. Om ditt klagomål kvarstår efter personals handläggning, kan du vända dig till rektor så att förskolan eller skolan kan agera.
  3. Om ditt klagomål kvarstår efter rektors handläggning, har du möjlighet att kontakta berörd verksamhetschef inom Lärande och familj. Kontakt tas via kundtjänst 0431-870 00.
  4. Om du inte är nöjd med Ängelholms kommuns hantering av ärendet har du möjlighet att kontakta Skolinspektionen.
  5. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall du få svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig.

Definitioner

Klagomål och synpunkter

Ett klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje, medan en synpunkt beskrivs vara en åsikt.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18