Markanvisningstävling för Samskolan 3

Ängelholms kommun bjuder in till markanvisningstävling för utveckling och byggnation på fastigheten Samskolan 3 intill Stadsparken. Med tävlingsformens hjälp ska det allra bästa projektet för tomten tas fram avseende exploateringsgrad, koncept (arkitektoniska kvaliteter mm) och ekonomi.

Syftet med markanvisningstävlingen är att stärka stadslivet i direkt anslutning till Stadsparken och bredda en redan befintlig mångfald av funktioner med möjlighet till bostäder och andra aktiviteter. Förslagen bör präglas av respekt och kreativitet.

Parkskolan med sidoskepp innan den ena delen revs. Foto.

Handlingar

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25