Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Just nu pågår omvandlingen av Stationsområdet. Byggnationen sker i två etapper och flera delprojekt är igång!

Bostäder och stadshus med plats för grönt och cyklar

Målet är att uppföra 2 700 bostäder tillsammans med ett stadshus, kontors- och affärslokaler. Samtidigt kommer det gröna att få ta plats, med lugna parkområden och lekytor för barn. Tidigare industrigator blir till kvartersgator, med nya, trygga gång- och cykelvägar. På så sätt skapar vi en attraktiv och hållbar stadskärna som är till för människor och möten. En plats för framtidens Ängelholm.

Stationsområdet är området som sträcker sig från Järnvägsbron bort till Havsbadsvägen.