Fridhem - bo nytt, nära och bra i Ängelholm

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?​

Fridhem byggs just nu och fram växer en stadsdel med bostäder för alla. Radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter växer fram och totalt ska här byggas omkring 600 bostäder. Allt med närhet till centrum, idrott, natur och hav.

Vad pågår just nu på allmän mark?

Just nu bygger vi ur den sista biten på Cirkusgatan som är kvar fram till Plantskolans odlingar. Lindansargatan håller på att förlängas ut till Helsingborgsvägen. Arbetet planeras att vara klart sommaren 2024.

En helt ny central stadsdel i Ängelholm

Kvinna med barnvagn går bland lägre nybyggda radhus. Ryggen emot. Foto.

Radhusen med 38 bostadsrätter är inflyttade på Fridhem

Området är beläget söder om Ängelholms Idrottsplats mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen. Här ska du kunna leva hållbart med gångavstånd till havet och centrum. Med närheten till järnvägsstationen och busslinjer erbjuds goda möjligheter för pendling.

Hållbarhet i fokus med närhet till natur och idrott

Utomhus bland nybyggda radhus, flera personer syns på avstånd i bild. Kvinna med barnvagn, yngre man med hund. Foto.

Fridhem byggs just nu men flera bostäder är redan inflyttningsklara. I bakgrunden syns Skanskas hyresrätter.

Ängelholms kommuns ambition är att Fridhem ska utvecklas med hållbarhet i fokus. Områdets kvaliteter med omedelbar närhet till vardagsservice och rekreations- och fritidsanläggningar, samt att tillgången till gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras skapar goda förutsättningar för en hållbar stadsdel. Fridhem blir ett område med både bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus och radhus kombinerat med naturliga gröna rekreationsstråk. I stadsdelen planeras även förskola och vårdboende.

En kartvy över Fridhem och hur det ska växa fram. Skissbild.

En skiss på hur Fridhem ska växa fram. Området är beläget söder om Ängelholms Idrottsplats mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen.

Exploatörer som bygger bostäder på Fridhem i Ängelholm

En illustrationsbild av parkmiljö med människor en sommardag på Fridhem. Foto.

En illustrationsbild av hur det ska se ut i området när det börjar bli klart.

Murum AB
På fastigheten Fotbollen 2 har det byggts 38 radhus i bostadsrättsform.
Inflyttad.

Skanska
På fastigheten Handbollen 1 har det byggts 110 hyresrättslägenheter.
Inflyttad.

Boet Bostad
På fastigheten Fotbollen 1 har det byggts 78 mindre hyresrättslägenheter.
Inflyttat och klar.

Wästbygg AB
På fastigheten Spjutet 1 ska flerbostadshus uppföras med 78 bostadsrättslägenheter. I en bottenvåning ska lokalyta finnas.
Byggstart planerad till 2024.

Granitor Properties
På fastigheten Startpistolen 1 har det byggts flerbostadshus med 74 bostadsrättslägenheter. I en bottenvåning finns yta för lokal.
Inflyttad.

LSS Boende
På fastigheten Kulan 1 har det byggts ett LSS boende av Odalen fastigheter. Inflyttad.

Sundprojekt Bostads AB

På fastigheten ska det byggas flerbostadshus med omkring 90 bostadsrättslägenheter och även åtta stadsradhus.
Byggstart planerad till 2025.

Ängelholmslokaler

På fastigheten Diskusen 1 ska det uppföras en förskola med åtta avdelningar.
Planerad att vara i drift 2025.

Relaterade dokument

Sidinformation

Publicerad:
2018-07-19