Stora VA-utbyggnaden

Projektfakta

Kommunens VA-chef

Beskrivning av projektet

Vad ska kommunen göra?

Den stora VA-utbyggnaden är en omfattande renovering och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholms kommun.

För en långsiktig utveckling

En del vatten- och avloppsledningar i Ängelholms kommun börjar nå sin tekniska livslängd och vissa av dem är ibland underdimensionerade. Tillsammans med kommunens expansionsplaner måste ledningsnätet både renoveras och byggas ut. Genom Stora VA tar Ängelholms kommun ett krafttag för att främja kommunens långsiktiga utveckling. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostadsområden som planeras i kommunen.

Den stora VA-utbyggnaden är en investering inför framtiden och pågår fram till ungefär år 2028.

Några delprojekt i det övergripande projektet

  • Ny överföringsledning mellan Ängelholm och Munka Ljungby
  • Kapacitetsökning av vår högreservoar
  • Kapacitetsökning av våra infiltrationsdammar

Relaterad information

Sidinformation

Publicerad:
2018-10-30