Klippanvägens förlängning

Beslut om att godkänna detaljplanen för Klippanvägens förlängning fattades i Kommunfullmäktige 20 juni 2022. Men detaljplanen som godkändes av Kommunfullmäktige överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen gav i slutet av januari 2024 beskedet att de upphäver detaljplanen.

Hur kommunen hanterar processen framåt är ej beslutat.

Beskrivning av projektet

Vad innebär projektet i stort?

Idag slutar Klippanvägen vid rondellen utanför polishuset. I det nya förslaget kommer vägen att fortsätta över Rönne å och ansluta till Havsbadsvägen och Järnvägsgatan längre fram.

Varför ska Klippanvägen förlängas?

  • Det kan bli lättare att ta sig till de nya bostäderna vid stationen och havsbaden och möjligheten att ta sig till havet ska förbättras.
  • Med en ny väg som tar trafikanter runt staden och ner till havet och bostadsområdena vid stationen och Havsbaden kan trafiken i centrala delarna av staden minska. Mätningar visar att trafiken inne i stadskärnan kan minska till hälften.
  • Områden som Stadsparken kan bli tryggare med mindre trafik. Handeln kan utvecklas.​

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-06