Utveckling av cykeltrafiken i flera delar av Ängelholm

Flygbild över Rönne å och man kan se Skälderviken. Cyklar är inritade i bilden samt en bro mellan Haradal och Nybroskogen.

Projektfakta

Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet.

Fyra nya cykelvägar ska anläggas.

En bro mellan Haradal och Nybroskogen ingår också.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Flera nya cykelvägar ska göra det enklare att ta cykeln istället för bilen. Cykeltrafiken är en viktig del av Ängelholmspaketet, liksom att ta tillvara stadens läge vid havet. Därför byggs en ny gång- och cykelbro över Rönne å mellan Haradal och Nybrogatan, som en genväg till havet.

De nya cykelvägarna som ingår i Ängelholmspaketet ska gå längs Skepparkroksvägen i Barkåkra, längs Skolgatan, längs Storgatan och längs Åsbogatan.

Varför fler cykelvägar?

  • Flera nya cykelvägar ska göra att fler väljer cykeln framför bilen.
  • Fler som cyklar ger en mer lugn och attraktiv stadskärna
  • Cykling gynnar folkhälsan.

Vad händer just nu med cykelvägarna som ingår i Ängelholmspaketet?

Under år 2022 kommer en ny gång- och cyekelbro över Rönne å mellan Haradal och Nybroskogen att påbröjas.

Under hösten 2023 kommer arbetet med gång- och cykelväg längs Åsbogatan fortsätta med etapp 2.

En bild visar fyra kartor som beskriver de cykelsträckor som ska anläggas. Skepparkroksvägen, Skolgatan, Storgatan och Åsbogatan.

Planerade gång- och cykelbanor i Ängelholmspaketet. Skepparkroksvägen, Skolgatan, Storgatan och Åsbogatan.

En kartbild över centrala Ängelholms norra delar och en bro som ska gå mellan Haradal och Nybroskogen är markerad med rött.

Den nya bron som ska gå mellan Haradal och Nybroskogen är markerad med rött. Bron planeras att byggas år 2022.

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-06