Utveckling av Pyttornas trädgård (gamla växthustomten)

En flygbild över Rönne å som visar den tomt där det tidigare stod växthus, växthustomten. Mycket träd och grönska. Foto.

Här ligger den gamla växthustomten, mellan Tennishallen och Rönne å. Här stod tidigare kommunens växthus.

Projektfakta

Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet.

Projektledare: Josefine Karlsson

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Den gamla växthustomten ska utvecklas till en trädgårdspark. Den kommer att få namnet Pyttornas trädgård efter historien om pyttorna (hönsen) som gick och pickade på järnvägsbron (Pyttebron) under 1900-talets första hälft.

Med den nya dragningen av Klippanvägens förlängning kommer det stråk som går vid växthustomten att trafikeras. Men det lummiga området vid Rönne å där det tidigare stod växthus ska bli till en park på temat trädgård.

Bakgrunden är en medborgardialog om Växthustomten från 2016, som hölls för att ta fram en gemensam idé för hur området kan bli en välkomnande och tillgänglig park.

Varför ska kommunen utveckla den gamla växthustomten?

  • Växthustomten ligger centralt vilket ger fler personer i city möjlighet att röra på sig, njuta av naturen och mötas utomhus.
  • Lugna, gröna platser vid Rönne å är viktiga för både invånare och besökare.
  • Området kan fylla samma funktion som en trädgård för invånare som kanske inte har egen trädgård.

Vad är på gång under 2024?

Under början av året fortsätter arbetet med arbetet att utveckla de utbyggda delarna, eller rummen, av parken som kallas Trädgården och Hassellunden. Rummen ska få belysning som förstärker parkens karakär och som ökar trivslen även när det är mörkt. Skogspartiet mellan Sportstigen och Garvaregatan så kallade Skogen kommer även att ses över och kompletteras med naturnära lek.

Den nya parken kommer därefter att färdigställas först efter att den nya bron och förlängningen av Klippanvägen byggts klart eftersom bygget kräver utrymme under byggfasen. Därför går det inte att säga exakt när parken blir helt färdig.

I det gestaltningsförslag som tagits fram delas parken in i sju olika rum. Rummen är inspirerade av de olika naturtyperna som finns på platsen, med olika karaktär och möjligheter för aktiviteter eller avkoppling. Här hittar du korta beskrivningar av varje rum och när de ska färdigställas.

Utsikten

Parkens entré söderifrån och det första rummet du går in i då kallas Utsikten. Här ska det finnas solstolar med utsikt över ån. Invid ån planerar vi att placera Bertil Englerts konstverk Daggmasken. Hela rummet färdigställs först efter bygget av Klippanvägens förlängning.

Odlingen

Rummet som kallas Odlingen ska ge plats för odling i både växthus och på odlingslotter. Här finns redan en hel del buskar och träd som kan kompletteras med fruktträd och bärbuskar. Odlingen byggs klart först efter att Klippanvägens förlängning är klar.

Ovalen

Parkens största rum och ytterligare en viktig entré, är den centrala Ovalen som du når via Sportstigen. I den nya parken anläggs en stor oval gräsmatta med ytor för gemenskap och plats för utomhusaktiviteter som gympa, yoga, boule, växtbytardagar och utställningar. Boulebanans mått kommer vara 6 * 12 m. En låg mur blir gränsen mellan det övre, soliga rummet och det nedre naturområdet. Här ska vi också bygga en toalett. Ovalen byggs klart först efter att Klippanvägens förlängning är klar.

Trädgården

Rummet blev färdigt under 2022 och här finns utrymme för lek. Här finns också gott om sittplatser för till exempel picknick eller en stunds avkoppling. Den del som redan är utbyggd ska kompletteras med en mysig och naturnära belysning under 2023.

Hassellunden

I Hassellunden, precis intill båtklubben, finns en äventyrsstig som slingrar sig fram mellan buskar och träd. Här har vi fyllt ut med marktäckande växter för en lummig och mer äventyrlig känsla. Hassellunden stod klar under 2022.

Skogen

Skogspartiet mellan Sportstigen och Garvaregatan har bevarats. Skogen är en perfekt plats för barn att leka och bygga kojor på och ska finnas kvar även efter att Klippanvägens förlängning. Skogen kommer kompletteras med naturnära lekredskap.

Å-promenaden

Promenadstråket längs Rönne å är ett sätt för kommuninvånare och besökare att promenera, jogga eller bara koppla i naturen nära vattnet. Stråket stod färdigt 2021 och två flytbryggor öppnades för allmänheten under 2023.

Illustration som visar parkområdet Pyttornas trädgård och hur det enligt planen ska se ut. Till höger i bild rundar Rönne den gröna ytan. Området syns ovanifrån. Illustration.
Ett flygfoto över Ängelholm med den så kallade Växthustomten utmarkerad

Bilden är en visualisering av området som kallas växthustomten. Exakt omfattning och åtgärder gestaltas inte i bilden utan den visar bara en översikt över området.

Illustrationen visar hur Ängelholms nya trädgård kan komma att se ut. Illustration: Berg&Dahl. Framtagen 2022

Illustrationen visar ur ett fågelperspektiv hur Ängelholms nya trädgård kan komma att se ut. Illustration: Berg&Dahl. Framtagen 2022

En andlagd trädgård med glesa bambustaket runt odlingarna, och på en grusgång går en kvinna i hatt och kjol bredvid ett barn bortåt i bild. De ser ut att strosa i sakta mak, kvinnan har hatt, ljus tröja och blå långkjol, barnet har ljus tröja, shorts och håller en grön vattenkanna i handen. LÄngre bort i bild syns träd med rosa blommor, kanske körsbärsblom, och några barn med vattenkannor och trädgårdsredskap skymtar inne bland odlingara. Himlen är sommarljus och vid horisonten syns grönskande träd. Illustration.

Illustration över Odlingen, en av delarna i Pyttornas trädgård.

I förgrunden en frodig och grön gräsmatta. Två personer sitter till vänster i bild, den ena i halvprofil med ruig, kortärmad skjorta, den andra med brun hästsvans och vit t-shirt sitter med en telefon i handen och äter samtidigt något med den andra. I bakgrunden syns ett prisma-liknande växthus, en kupol med många glasrutor, och bredvid kupolen ett lågt träd i en plantering. Till höger längre bort i bild syns annan vxätlighet, en person på en parkbänk och en som kommer gående med en röd cykel in från häger. Mot horisonten syns grönskande träd och himlen är ljust sommarblå med några vita moln. Illustration.

Kupolen

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-06