Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan

Flygbild över stadsparken i Ängelholm där parken är markerad och även Norra skolgatan är markerad

Området som är aktuellt i projektet Stadsparken.

Projektfakta

Detta är ett delprojekt i Ängelholmspaketet.

Omfattar Stadsparken, delar av Skolgatan, Kamengatan och Norra Storgatan.

Projektet ska inledas med medborgardialog under år 2021.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

När Klippanvägen får ny dragning och trafiken i staden minskar skapas möjligheter till liv och handel runt stadsparken.

Stadsparken kommer att få ett nytt utseende och flera nya funktioner. Det bygger delvis på en stor medborgardialog som genomfördes under 2021. Mer om hur det ska bli kommer under hösten 2023.

Varför är det viktigt att utveckla Stadsparken med omnejd?

  • Skolgatan, Kamengatan och Norra Storgatan kan utvecklas och bli mer attraktiva när trafiken minskar.
  • Tryggheten i trafiken kan öka. Med mindre trafik längs gatorna runt stadsparken kan handel och stadslivet frodas. Det ska vi ta vara på.
  • Lugna, gröna områden och en levande handel är viktiga pusselbitar i stadsbilden.

Vad händer just nu?

Stadsparken planeras göras om efter förslag som kommit in vid en medborgardialog.

Den del av Parkskolan som vetter mot Stadsparken samt klockdelen kommer att bevaras och där blir det plats för kontor och verksamheter. Nya byggnader för bostäder kommer att byggas utmed Östergatan samt Lärkgatan. Kamengatan kommer att stängas av för personbilstrafik men kommer vara fortsatt öppen för varutransporter samt gång- och cykeltrafikanter.

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-06