Västkustbanan, Ängelholm - Maria, dubbelspårutbyggnad

Projektfakta

Vår projektledare: Trafikverket driver projektet.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Trafikverket ska bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Maria, som idag är enkelspår, till dubbelspår.

Skanska är utsedd entreprenör och kommer påbörja arbetet under 2020.

Sidinformation

Publicerad:
2020-06-04