1. Introduktion

Introduktion

Under 2022 och 2023 har elva engagerade invånare och fem politiker arbetat tillsammans med att ta fram ett förslag till ett kulturhus i Ängelholm.

Ett kulturhus som innehåller kulturskola, scen och annat som krävs för ett rikt kulturliv. Detta för att kulturhuset ska vara en plats där Ängelholmare kan mötas, ta del av och skapa kultur. Här beskriver vi uppgiftskommitténs förslag och hur kommittén arbetade för att komma fram till det.

Vi beskriver först uppgiftskommitténs uppdrag och bakgrunden till att uppdraget gavs. Därefter går vi igenom nuläget när det gäller lokaler för kultur i Ängelholm och de utmaningar som finns. Efter det beskrivs arbetsmetoden och kommitténs olika träffar. Vidare förklaras resultatet uppgiftskommittén landat i. Resultatet beskrivs utifrån den vision kommittén ser för kulturhuset som helhet, vilka behov de identifierat samt deras resonemang kring innehåll, lokalisering och byggnad.

Gruppbild på deltagare och politiker på Stortorget i Ängelholm. Foto.

Deltagarna i uppgiftskommittén från vänster i bild: Anne-Cathrine Hagberg, Gunnar Svensson, Mårten Hafström, Susanne Jönsson, Oskar Bergström, Liss Böcker, Julia Stranovska, Ellis Jansson, Patrik Ohlsson, Peter Rydh, Marie Wirén Widberg, Christina Hanstål, Stefan Klaverdal, Robin Holmberg. Saknas på bilden gör Ninni Carr och Stefan Jern.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023