Uppgiftskommitténs uppdrag

1.1 Uppgiftskommitténs uppdrag

Den 11 maj 2022 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att de möjligheter som finns för att skapa ändamålsenliga lokaler för kulturskolan och för kommunens kulturliv i övrigt ska arbetas med genom en ny modell där politiker och invånare arbetar ihop. Inspiration för modellen har hämtats från den danska kommunen Gentofte och innebär att en grupp bestående av politiker och invånare sätts samman för att arbeta med frågan. Denna grupp benämns som uppgiftskommitté.

Syftet med uppgiftskommittén är att stärka samarbetet mellan lokala politiker och medborgare och säkerställa optimala förutsättningar för en innovativ och resurseffektiv utveckling. Målet är att ett underlag från kommittén ska lämnas in till fullmäktige med förslag på hur ett kulturhus i Ängelholm kan utformas inkluderande bland annat tydliga behovsbeskrivningar.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023