Opgaveudvalg i Gentofte kommun

2.1 Opgaveudvalg i Gentofte kommun

I Gentofte kommun har en stor del av arbetet i de fasta politiska nämnderna flyttats till ett antal tillfälliga opgaveudvalg, fritt översatt till uppdragskommittéer, där politiker, medborgare och andra intressenter samarbetar kring utveckling i olika sakfrågor (Gentofte kommune). Syftet är att stärka samarbetet mellan lokala politiker och medborgare och säkerställa optimala förutsättningar för en innovativ och resurseffektiv utveckling.

Arbetsmetoden är resurseffektiv främst utifrån att det som utvecklas är sådant som verkligen efterfrågas av invånarna och behövs vilket leder till rätt utvecklingsinsatser. Däremot kräver själva arbetet i uppgiftskommittéer stora resurser i form av nedlagd tid för invånare, politiker och tjänstepersoner. Kommittéerna består vanligtvis av tio medborgare och fem lokala politiker som tillsammans arbetar för att hitta lösningar på utmaningar som Kommunalbestyrelsen (motsvarande vår Kommunfullmäktige) pekat ut. Arbetssättet för kommittéerna beror på utmaningen och varje arbetsgrupp organiserar det utifrån förutsättningarna. Vanligtvis träffas man 5-7 gånger under 2-3 timmar under loppet av 9-12 månader. Kommittéerna bjuder ofta in andra intresserade till exempelvis dialogmöten eller arbetsgrupper.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023