Uppgiftskommitténs deltagare

2.4 Uppgiftskommitténs deltagare

Samtliga deltagare i uppgiftskommittén har fått ansöka via ett formulär på engelholm.se och berätta varför just de ville vara med. Deltagarna är sedan utvalda av kommunstyrelsen enligt fyra olika parametrar:

 1. Föreningsaktiva i kulturförening/musikskola
 2. Representant från näringslivet för kultursektorn
 3. Ungdom 16+ med kulturintresse
 4. Äldre (pensionär) med kulturbakgrund.

De uttagna deltagarna är följande:

 • Marie Wirén Widberg, ordförande för Kultursällskapet i Ängelholm. (1)
 • Gunnar Svensson, 10 års erfarenhet som VD för ett eventbolag med fokus på ungdomskultur samt styrelsemedlem för XP Ängelholm, en nystartad förening inom digital kultur. (1)
 • Anne-Cathrine Hagberg, ordförande för Ängelholms Riksteaterförening som arrangerar professionell scenkonst. (1)
 • Ninni Carr, arbetar för Musik i Syd och Musikhögskolan i Malmö, aktiv i föreningarna Åsbo spelmän och Åsbo Bjäre Suzukiförening samt egenföretagare och ägare av Spelmansgården. (2)
 • Stefan Klaverdal, kulturarbetare, upphovsperson och producent, driver bland annat föreningen Söndrebaljsoperan. (2)
 • Ellis Jansson, aktiv inom musik, dans och teater sedan 2015 på Ängelholms kulturskola, medlem i Ungdomsfullmäktige. (3)
 • Oskar Bergström, medlem i band, läst musik vid Mega Musik Gymnasieskola, medskapare till ett skivbolag för lokala band. (3)
 • Julia Stranovska, illustratör och filmare, mottagare av stöd från Visionsfonden för skaparverkstad och utställning. (3)
 • Peter Rydh, pensionerad bibliotekarie med starkt kulturintresse, spelar gitarr och tidigare medlem i band. (4)
 • Stefan Jern, medlem i Kultursällskapet, stort intresse för kultur sedan ung ålder, bland annat startat och drivit filmklubb i Lund under studieåren. (4)
 • Mårten Hafström, kulturintresserad ängelholmare som har erfarenhet av att bygga, renovera, utveckla och driva kulturhus i sin profession.
 • Robin Holmberg (M), ordförande för kommunstyrelsen.
 • Christina Hanstål (M), ordförande för nämnden för kultur, idrott och fritid.
 • Susanne Jönsson (S), 2:e vice ordförande för nämnden för kultur, idrott och fritid.
 • Liss Böcker (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.
 • Patrik Ohlsson (SD), ledamot i kommunstyrelsen.
Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023