3. Det här vill uppgiftskommittén

Här beskrivs det som uppgiftskommittén har kommit fram till när det gäller vad ett kulturhus bör innehålla och vad som är viktigt att tänka på när det gäller värdegrund, innehåll, plats och byggnad.

Det här vill uppgiftskommittén

Kommittén har kombinerat sina olika erfarenheter och ingångsvärden för att förslaget ska motsvara kommunens behov som helhet.

Under processens gång har kommittén varit helt överens i vissa frågor men tyckt olika i andra. Kriterier för platsen och värdegrunden för kulturhuset är exempel på områden där uppgiftskommittén varit helt överens, medan till exempel huvudscenens storlek är ett område där det råder delade meningar. I avsnitten som följer lyfts det som majoriteten av deltagarna står bakom och tycker är viktigt.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023