Kulturskolan

3.3 Kulturskolan

Dagens lokaler för kulturskolan i Ängelholms kommun är inte ändamålsenliga och behovet av nya lokaler för verksamheten är en av de viktigaste aspekterna gällande utformningen av ett nytt Kulturhus. Kommittén har under en av sina träffar besökt kulturskolan och fick då se exempel på undervisningslokaler och uppleva hur det fungerar att ta sig runt i huset. Efter besöket reflekterade deltagarna kring att det finns många utmaningar och hinder med dagens lokaler, bland annat att det är trångt, det känns kvavt och det är svårt att ta sig runt i huset. Kommittén fick till exempel besöka en danssal som till ytan inte var så stor och där danselevernas rörelseutrymme begränsades ytterligare av en pelare i mitten av rummet och låg takhöjd, en musikstudio som inrymdes i ett tidigare skyddsrum i källaren samt en konstsal med komprimerad yta och istället för god ventilation med utsug hade ett inflöde av använd luft från andra delar av huset.

Det blev väldigt tydligt för kommittén att kulturhuset behöver innehålla lokaler för kulturskolan, som är ändamålsenliga, tillräckligt många till antalet, tillgänglighetsanpassade och har rätt förutsättningar med tillräckligt stor yta, adekvat takhöjd, anpassade för transporter av material och instrument etcetera. Just smidigheten kring transport av instrument är viktig för kulturskolans del, där till exempel stora och otympliga instrument behöver kunna förflyttas från en undervisningssal till scenerna på ett enkelt sätt. Kulturskolan behöver dessutom vara tillräckligt stor inför framtiden och ta höjd för behov som ligger till exempel 10-15 år framåt, inte minst med tanke på alla som står i kö.

Kommittén har även lyft och diskuterat möjligheten till satelliter, alltså att kulturskolan utöver sin bas i kulturhuset även bedriver viss undervisning i kommunens övriga orter för att göra kulturen mer tillgänglig för alla invånare oavsett om man bor centralt eller ej.

Det finns många olika parametrar att ta hänsyn till för att kulturskolan ska ha tillräckliga förutsättningar för att bedriva undervisning på ett hållbart sätt. Därför har rektor för kulturskolan och del av arbetsgruppen med tjänstepersoner, tagit fram en lista med specifikationer på vilka undervisningssalar och övriga lokaler som behövs. Se Bilaga 2 Kulturskolans behov 20230417 för mer detaljerad information.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023