Platsen

3.7 Platsen

3.7.1 Kriterier för lokalisering

Det framtida kulturhusets placering är ett av ämnena som uppgiftskommittén analyserat. Detta genom att titta på olika tomter inom Ängelholms tätort med olika egenskaper och jämföra dessa. Det mest tongivande kriteriet för en bra lokalisering är tillgänglighet. Det ska vara lätt att ta sig till kulturhuset oavsett färdmedel. Kommittén är medveten om att kanske ingen av de analyserade tomterna kommer bli aktuell för kulturhuset, och lyfter därför fram vilka egenskaper som är särskilt viktiga för platsen på ett övergripande plan.

Platsen där kulturhuset byggs ska vara nära kollektivtrafik, allra helst stationsområdet, för att möjliggöra transport med tåg och buss för besökare. Detta underlättar för en del elever som bor utanför tätorten, som ska ta sig till kulturskolan och som inte har någon som skjutsar. Närhet till kollektivtrafik kan bidra till att fler besökare från kringliggande kommuner tar sig till Ängelholm för olika evenemang på kulturhuset. Som en mellanstor kommun kan Ängelholm bli en attraktiv besöksort för kulturintresserade från till exempel Båstad, Klippan, Åstorp och Örkelljunga. Trafik med bil bör även ses som en faktor i hur lämplig en tomt är för ett kulturhus. Det ska var lätt att hitta dit och finnas goda parkeringsmöjligheter på platsen eller i nära anslutning.

Platsen måste ha kapacitet att hantera biltrafik och transporter till och från större evenemang. Det är viktigt att det finns säkra gång- och cykelbanor till kulturhuset för att transport med cykel eller gång ska var ett tryggt alternativt.

En annan aspekt som styr val av plats är den omgivning som kulturhuset byggs i. En plats med vacker omgivning kan framhävas genom kulturhuset. Att låta omgivningen framhäva kulturhuset är även det en möjlighet som platsen styr. Omgivningen styr möjligheterna att till exempel låta kulturhuset förlängas med en park eller att bygga ett kulturhus som följer åns former med flytbrygga för små evenemang.

Ett beslut om placeringen av ett kulturhus bör även beakta vilka synergieffekter som kan uppstå med andra aktörer i och omkring stadskärnan. Kan kulturhuset bli en del av ett stråk som inkluderar biblioteket och Kronohäktet kan det ge positiva effekter. Att kulturhuset placeras centralt ger möjlighet för besökare att även gå till restauranger och butiker vilket kan göra att ett konsertbesök blir till en helhetsupplevelse. Placeringen är även viktig för att fånga upp spontana besök i kulturhuset och för att kunna väcka intresse genom affischering på utsidan och en inbjudande entré. Kulturhuset bör därmed placeras där det finns ett naturligt flöde av människor för att väcka intresset även hos de som inte är aktiva i olika kulturforum idag.

3.7.2 Förslag på plats

Platser som var underlag för kommitténs analys av kriterier för kulturhusets lokalisering var följande: Adjunkten 1, Läkaren 2 och Läroverket 5.

Förstora bilden

1. Adjunkten 1, 2. Läkaren 2, 3. Läroverket 5. Klicka på länken för att zooma in på kartan.

Den plats som uppfyllde kommitténs kriterier för lokalisering bäst var Adjunkten 1. Denna tomt har ett vackert läge vid Rönne å som kan framhävas genom ett kulturhus. Kulturhuset kan i sig formas och designas för att följa omgivningen. Detta öppnar upp för en vacker, intressant och inspirerande plats att skapa kultur. Tomtens placering gör även att kulturhuset skulle knytas ihop med stationsområdet genom Järnvägsparken. Parken kan då bli en plats för kulturen att spilla ut i genom skulpturer, ljusinstallationer eller annan utomhuskonst som följer besökarens väg mellan kulturhus och tågstation. Tomten skapar även möjligheter till utomhusevenemang i parken eller på en flytande brygga i ån. Detta skulle göra parken och området mer attraktivt och även bidra till synergieffekter med det planerade stadshuset som ska byggas på stationsområdet. Närheten möjliggör för stadshuset att nyttja kulturhuset för konferenser med mera. Tomten är även nära stadsbiblioteket vilket ger möjligheten till ett kulturstråk som knyter samman kulturhuset och biblioteket.

Illustration över uppgiftskommitténs tankar kring platsen för kulturhuset

Klicka på bilden för att se illustrationen i sin helhet.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023