Scener

3.4 Scener

Scenen och dess utformning har haft mycket fokus i kommitténs arbete. Scenen har utpekats som en bärande och mycket viktig del av ett kulturhus. Speciellt eftersom de scener vi idag har i Ängelholms kommun har flertalet begränsningar och hinder, vilka tidigare nämnts. Kommittén är därför helt enig i att förutsättningarna för att arrangera och ta emot produktioner behöver förbättras.

Kommittén identifierade behov av fyra olika scener. En större huvudscen, en mindre scen, en caféscen och en utomhusscen. På detta sätt tror kommittén att kulturhuset täcker in de olika sorts arrangemang och övriga användningsområden som kommer vara aktuella för både kulturskolan och kulturhuset över lag.

3.4.1 Huvudscen

Huvudscenen ser kommittén är en större scen som används som huvudsaklig scen vid större arrangemang såsom teater- eller dansföreställningar, konserter och digitala event. Det råder delade meningar i kommittén om exakt hur stor huvudscenen bör vara. Konsensus är dock att man inte bör bygga för litet utan ta i beaktan att scenen ska hålla under en längre tid och redan från början ta höjd även för framtida behov. Enligt Riksteaterns färgindelning av scener baserade på storlek och utrustning anser majoriteten av kommittén att scenen bör ha storlek Röd, som är den största och innebär en scen med minsta grundmått (b x d x h) 22m x 14m x 15m och med 4,5 meter sidoutrymmen på båda sidor (Riksteatern 2018). Som jämförelse är Jarl Kulle-scenen med måtten 10,1m x 7,2m x 6,65m klassificerad som en Gul scen, vilket är den minsta klassen och innebär en mindre scen med enklare utrustning.

Ett starkt önskemål från kommittén är att huvudscenen ska vara flexibel i sin utformning så att den kan anpassas efter olika sorters arrangemang. Exempel på sådan flexibilitet är lösningar för att anpassa antalet sittplatser efter behov, med till exempel tillfälliga avgränsningar i salongen, teleskopgradänger eller liknande. Deltagarna i kommittén har uttryckt olika tankar kring antalet sittplatser, där det vid Riksteaterns produktioner räcker med 400 sittplatser medan andra kommersiella produktioner kan kräva upp mot 800 sittplatser. Sedan kan det också finnas mer intima arrangemang med mindre publik där antalet platser behöver begränsas så det inte ska kännas ödsligt och tomt.

Ytterligare exempel på behov av flexibilitet för huvudscenen är att olika sorters arrangemang kräver olika tekniska och akustiska förutsättningar, varav tekniken är av mycket stor vikt. Huvudscenen behöver kunna möta behov i en bred variation gällande ljud- och ljusteknik. För att scenen ska vara lämpad för olika musikgenrer är akustiken avgörande. Ett sätt att möta de olika behoven är att installera ett elektroakustiskt system som ger möjlighet att ändra klangen i salongen utifrån behov. Denna typ av system är lätta att använda och kan ha förprogrammerade lösningar för olika ändamål. Detta ger en användarvänlig och flexibel lösning som gör att fler kan nyttja scenen och kulturhuset får en god beläggning. När kommittén var på studiebesök på kulturhuset Najaden fick de en visning av just ett elektroakustiskt system. Deltagarna i kommittén blev imponerade av systemets möjligheter och ser mycket gärna att huvudscenen i vårt framtida kulturhus utrustas med ett sådant.

En befintlig backline bestående av grundläggande utrustning, med fasta instrument såsom slagverk och ljudteknisk utrustning såsom mikrofoner, förstärkare och monitorer bör även det finnas på plats. En backline underlättar för musiker och band som vill nyttja scenen men ej har möjlighet att transportera all utrustning eller inte har egen tillgång till utrustning. Därav ökar backline möjligheten för till exempel unga band som vill spela på någon av scenerna. Scenen bör även vara utrustad med adekvat, användarvänlig och flexibel ljusteknik och god ventilation. Det är även av stor vikt att denna utrustning är tyst och inte avger störande ljud som kan sänka helhetsupplevelsen vid konserter eller andra föreställningar. Projektor och duk föreslås även ingå i scenens tekniska utrustning.

En utmaning med att göra huvudscenen allt för flexibel är dock att den kanske då egentligen inte passar någon typ av arrangemang riktigt bra. För att adressera detta har kommittén diskuterat ett förslag att i första hand anpassa scenen efter vad en teaterföreställning behöver, då sådana arrangemang har mycket specifika krav, och sedan ha så flexibel utformning av scenen som möjligt i övrigt i kombination med smart teknik så scenen fortfarande kan användas till en bred repertoar av arrangemang.

Vidare när det gäller huvudscenen så trycker kommittén på att den behöver vara praktisk med väl tilltagna biytor i form av loger, inlastningsmöjligheter och framförallt förvaring. Möjlighet till tillräcklig förvaring har stor påverkan på användandet av scenen, och även kulturhuset i stort, vilket tydligt märks på nuvarande scener i kommunen och lokalerna för kulturskolan. Det är även ett av de viktigaste medskicken från kommitténs studiebesök på kulturhuset Najaden; att se till att förvaringsytor prioriteras så det inte blir som för många andra kulturhus att förvaring saknas vilket leder till stora hinder för verksamheten. Om scenen snabbt ska kunna ställas om från till exempel kulturskolans verksamhet ena dagen till en gästande produktion andra dagen och sen kulturskolans verksamhet igen, behöver det finnas gott om förvaring nära scenen.

3.4.2 Mindre scen

Den mindre scenen ser kommittén kommer användas till mindre arrangemang som till exempel konserter med lokala band, föreläsningar, författarbesök eller som klubbscen. Den mindre scenen kan också användas för repetitioner när huvudscenen är upptagen.

Även när det gäller den mindre scenen har kommittén tryckt på att den behöver vara flexibel och kunna ändras efter behov, till exempel genom att utformas som en Black box vilket möter ett behov som kulturskolan själva lyft. En Black box är på många sätt som en blank canvas och kan utformas efter det aktuella arrangemanget ner på detaljnivå, gällande till exempel rekvisita och andra praktiska aspekter, men också visuella intryck. Detta ger Black boxen goda förutsättningar för att exempelvis ge en mer ruffig och opolerad atmosfär i kontrast till huvudscenen. Detta för att belysa att det finns en given plats i kulturhuset för många sorters uttryck av kultur och att den mindre scenen skiljer sig på flera sätt från huvudscenen och utgör en möjlig klubbscen. Referenspunkter som kommittén diskuterat är Gottwalds, som tidigare var en musikscen i Ängelholm för såväl kända som okända band och The Tivoli i Helsingborg.

Den mindre scenen behöver liksom huvudscenen en flexibel lösning gällande publiken. Med flexibel menar kommittén i det här avseendet att det ska kunna gå att ändra mellan sittande och stående besökare. Storleksmässigt har kommittén diskuterat plats för cirka 200 stående som en riktlinje.

Även den mindre scenen behöver användarvänliga och moderna lösningar när det gäller teknik och vara utrustad med adekvat ljud- och ljusteknik.

3.4.3 Caféscen

Caféscenen ser kommittén som ett komplement till huvudscenen och den mindre scenen, och den kan vara av enklare karaktär bestående av ett podium och grundläggande tekniska lösningar. Caféscenen får gärna vara placerad i just ett café och är en plats för intima mindre uppträden såsom sång, poesi eller konstnärssamtal. Antal publikplatser formas utifrån caféets storlek, förslagsvis runt 90 platser. Caféscenen ska kunna ha stående såväl som sittande publik. Dock behöver det inte vara några fasta stolar för publiken utan det kan anpassas från tillfälle till tillfälle med utgångspunkt i caféets ordinarie möblering.

3.4.4 Utomhusscen

Utomhusscenen ser kommittén är en mindre scen som kan byggas upp utomhus vid behov, till exempel vid tillfälliga arrangemang såsom en musikfestival eller annat event. Kommittén anser alltså inte att det behöver finnas en fast utomhusscen året runt, utan en modulär scen som enkelt kan sättas samman och plockas ner täcker väl in behovet.

Även utomhusscenen behöver användarvänliga och moderna lösningar när det gäller teknik samt vara utrustad med adekvat ljud- och ljusteknik, i detta fall anpassade efter utomhusmiljö.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023