Vilka behov ser uppgiftskommittén i kulturhuset?

3.1 Vilka behov ser uppgiftskommittén i kulturhuset?

Kulturskolans behov är sedan tidigare välutredda och dokumenterade. Kommittén har därför främst, men inte enbart, fokuserat på övriga behov som ett kulturhus ska fylla. Exempelvis behovet hos kulturföreningar, behov av arenor för scenkonst och behov av mötesplatser. Behovsbeskrivningen för kulturskolan är främst framtagen av tjänstepersoner, men har bekräftats i kommitténs arbete.

Utöver utmaningarna med kulturskolans lokaler ser uppgiftskommittén att Ängelholms kommun har ett stort behov av ändamålsenliga lokaler för föreningar, enskilda kulturutövare med flera.

För att kulturlivet ska vara levande och växande i Ängelholm behöver de förutsättningar som beskrivs i följande stycken beaktas.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023