4. Avslutningsord

4. Avslutningsord

Förslaget till ett kulturhus i Ängelholm som presenterats i denna rapport är resultatet av första gången kommunen arbetar med en uppgiftskommitté. Eftersom det är just första gången kommer arbetsmetoden utvärderas för att komma fram till om det är ett arbetssätt som kommunen vill fortsätta med.

Alla deltagare i kommittén kommer att ges möjlighet att berätta om hur de upplevt arbetet genom en individuell intervju. Även tjänstepersonerna som varit del av arbetet med kommittén, det vill säga projektledarna, projektansvarig och arbetsgruppen, kommer delge sina reflektioner i utvärderingen.

Representanter från uppgiftskommittén kommer i augusti 2023 att presentera sitt förslag för kommunstyrelsen som därifrån beslutar vad nästa steg blir i processen mot ett nytt kulturhus i Ängelholm.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023