5. Källförteckning

5. Källförteckning

Politisk arbejdsform på Gentofte Kommune webbplats:

Medborgarundersökning 2021. Statistikmyndigheten SCB på engelholm.se:

Kulturskolan i siffror. Kulturrådet 2021.

Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av lokaler för scenkonst, version 18.6.1. Riksteatern, 2018.

Regional kulturplan 2021-2024, Region Skåne 2020.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023