Bilaga 1

Denna sammanställning listar de behov som uppgiftskommittén lyft på olika sätt i sitt arbete. Många av behoven beskrivs även i rapporten, med fokus på de aspekter som kommittén som helhet ansett viktigast. Listan är uppdelad på olika områden utifrån samma struktur som rapporten, det vill säga vision, scenen, innehållet, praktiska behov, platsen och byggnaden.

Uppgiftskommitténs vision för kulturhuset

Behov med kommentarer

Behov med kommentar:

 • Tydlig målbild för innehållet: väcka känslor, besökaren ska inte lämna kulturhuset likgiltig.
 • Värdeord: Tillgänglighet, flexibilitet, välkomnande!, ett vardagsrum för
  Ängelholmarna, mötesplats, generationsöverskridande.
 • Digital närvaro: hemsida, sociala medier etcetera.
 • Fysisk närvaro: affischering, reklamskyltar, infoskärm, aktivitetskalender, flyers,
  programblad, annonser.
 • Ha en omröstning bland Ängelholmarna för vad kulturhuset ska heta alternativt
  sno det som kommer i folkmun, det som folk kallar bygget under tiden det byggs.
 • Personal som arbetar aktivt med visionen, varumärket och kommunikation
 • Inte begränsa kulturhuset, till exempel ha olika typer av evenemang för olika
  målgrupper samtidigt för att främja möten och väcka nyfikenhet.
 • Olika sorters föreningar, till exempel studieförbund, har en självklar plats.
 • Mötesplats för de som är ensamma, kultuevenemang som förenar (till exempel
  titta tillsammans på streamade event).
 • Skapa FOMO (Fear of missing out) kring kulturhuset.
 • Göra stolta Ängelholmare som vill berätta om sitt besök för vänner och bekanta.
 • Ska vara lätt att veta vad som pågår i kulturhuset och anmäla sig till event.
 • Skapa uppmärksamhet och nyfikenhet.
 • Kunnna recensera digitalt.
 • Ett happening kan inkludera flera olika sorters musik samtidigt, en person som är intresserad av musik är intresserad av musik oavsett genre.
 • Medlemsrabatter.

Scenen

Behov med kommentar:

 • Typ av arrangemang: Konsert med lokalt, nationellt eller internationellt band,
  konsert med klassisk musik, teaterföreställning, dansföreställning, författarbesök, streaming av stora happenings, filmvisning, föreläsning och liknande större arrangemang.
 • Antal i publiken: Flexibel salong för mellan 400‐800 personer ("cirka 350‐400
  platser är lagom" alt "600+ platser" alt "800 platser, med möjlighet att skärma av" alt "max 400 platser, men blir det en salong där man kan dela av till 400 platser vid behov är det helt okej").
 • Röd scen!
 • Användarvänlig teknik!
 • Akustik som ger helheltsupplevelse.
 • Tyst men god ventilation.
 • Digital ljud‐ och ljusteknik.
 • Hörslinga (tillgänglighet).
 • Sköna och numrerade stolar och inte för trångt emellan dem.
 • Bra lutning i konsertsal.
 • Väl synliga nummer, breda gångar och rullstolsplatser i konsertsal (tillgänglighet).
 • Loger och mycket förvaring!
 • Sceningång.
 • Inlast med ramper i anslutning till scen och förvaring.
 • Byxor (svarta tygstycken i sidan av scenen som används vid ut/ingång vid teater, musikal och dans).
 • Utforma som en teaterscen med bra ljudsystem, då kan det användas till de flesta typer av större arrangemang.
 • Flexibel teknik så den klarar av både teater och symfoniorkestrar för att matcha
  kulturskolans behov.
 • Elektroakustiskt system ‐ kunna få olika typer av ljud till olika arrangemang på ett användarvänligt sätt, som i Halmstad – viktigt att satsa på detta (fantastiskt).

Behov med kommentar:

 • Typ av arrangemang: Konsert med lokala band, författarbesök, föreläsning,
  klubbscen, stand‐up och liknande.
 • Antal i publiken: Plats till 200 stående eller till exempel 300‐400 sittande.
 • Användarvänlig teknik!
 • Behöver ej vara fasta sittplatser.
 • Modulär/flexibel scen.
 • Gradänger i mindre konsertlokaler.
 • Kombinera mindre scen och caféscen?
 • Mycket viktigt för band och lokala akter.

Behov med kommentar:

 • Plats för mindre uppträde
 • Sång, poesi, mindre konstnärsamtal
 • Ex: Plats till 90 stående/sittande
 • Ska ha rätt look, lite ruffigare

Behov med kommentar:

 • Mobil scen eller bygga upp när det behövs
 • Möjlighet att bygga upp /hyra in utomhusscen säsongsvis

Innehållet

Behov med kommentar:

 • Konstutställning (bildkonst, skulpturer, film, ljudkonst) ‐ nationella, internationella och lokala konstnärer.
 • Teaterföreställning.
 • Dansföreställning.
 • Konsert med lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt band.
 • Konsert med klassisk musik och symfoniorkester.
 • Dansworkshop hip hop,balett och allt därimellan.
 • Föreläsning.
 • Författarbesök (600+ platser).
 • Streaming av stora happenings (till exempel Mellofinal, idolfinal, nyårskonsert,
  operor).
 • Möjlighet till stora festivaler inom alla genrer, exempelvis folkmusik, rock etc.
 • Samarbete med kulturskolan och andra kulturskolor och vänorter.
 • Festival med olika genrer.
 • Imagine ‐ före detta Musikdirekt (Mötesplats för unga musiker).
 • Workshops med fokus på folkbildning.

Behov med kommentar:

 • Reception.
 • Förvaring och inlast i anslutning till scen som möjliggör rekvisitaanvändning.
  Supersäkert och larmad. Rätt dimensionerat.
 • Låsbara förvaringsrum.
 • Loger med toalett och dusch ‐ 8 toaletter och 3 duschar.
 • Danssal med bra golv stor yta och högt i tak.
 • Omklädningsrum med dusch.
 • Större flexibelt rum för bland annat arrrangerade sociala träffar och utrymme för kreativitet.
 • Stor ateljé med naturligt ljusinsläpp och målade väggar.
 • Scener, se fliken scenen.
 • Mindre kontorsliknande rum där till exempel filmskapare kan arbeta och få
  feedback/utbyte.
 • Ljudisolerat rum ‐ för inspelning av podcast eller film.
 • Filmlokal för skapande.
 • Replokaler i olika storlekar med god akustik.
 • Flexibla rum ‐ för repetition av olika saker.
 • Inspelningsstudio och produktionsrum.
 • Breda gångar och stora hissar.
 • Konsthall ‐ avskärmad och låsbar.
 • Hemslöjdsrum.
 • Föreläsningssal ‐ alternativt samnyttjade ytor istället för en föreläsningssal.
 • Utställningslokal.
 • Anpassade lokaler för digitala aktiviter med låsbara förvaringsytor.
 • Toaletter ‐ välstädade, gratis, matchar antalet besökare/väl tilltaget i antal så
  besökare slipper köer till toalett vid evenemang.
 • Garderob, stöldsäker och gratis, plus låsbara skåp.
 • Biljettkassa.

Behov med kommentar:

 • Café och/eller restaurang med utskänkningstillstånd och plats för mingel.
 • Bra och billig fika.
 • I cafét finns ett brett sortiment, till exempel fika, bubbel, snittar
 • I foajé och café finns trevliga sittutrymmen.
 • Café och foajé kan vara i samma lokal.
 • Om inte bemannat café så möjlighet till förening att bemanna och driva
 • Café kan eventuellt drivas av LSS‐förståndare.
 • Foajé i anslutning till scen.
 • Butik där man kan köpa bland annat konst från utställare, noter och musiktillbehör, signerade böcker och skivor, lergökar.

Praktiska behov

Behov med kommentar:

 • Ljussättning (av konsthall, scen etcetera).
 • Projektorduk.
 • Smart ljud‐ och ljusteknik, adekvat och användarvänlig (till exempel
  förprogrammerat för olika ändamål), flexibelt (kompatibelt för att ansluta egen
  teknik) samt avger inga störande ljud.
 • Snabb uppkoppling ‐ kunna streama 1000 GB.
 • Akustik som ger helheltsupplevelse.
 • Tyst och god ventilation.
 • Väl ljudisolerat mellan rum.
 • Ljudutrustning i dans och konstsalar.
 • Balettstänger inbyggda.
 • Spegelväggar i danssal.
 • Belysning, mikrofoner, stativ och kamera att låna/hyra.
 • Hörslinga och andra hjälpmedel.
 • Backline (sladdar, mikrofon, förstärkare, monitorer, trumset) ‐ allt som behövs för att göra en konsert.
 • Flygel.

Behov med kommentar:

 • Samordningsfunktion som binder ihop kulturella intressenter i samexistens och
  inspirerar, planerar och fyller kulturhuset samt marknadsför.
 • Arrangör.
 • Foajévärd ‐ föreningar, gymnasieelever från kulturskolan med mera kan bilda
  culture crew som kan ställa upp som foajévärdar vid vissa evenemang, pool för
  frivilliga/personal.
 • Tekniker för digital och analog teknik.
 • Lokalvårdare.
 • Reception ‐ bemannad reception alternativt mobilt bord där foajevärd kan vara
  receptionist.
 • Biljettkassör/digitalt system (5 köer‐ snabbt inträde).
 • Anställd som jobbar med foto/film/digital konst som coachar.
 • Vakter beroende på evenemang.
 • Generösa öppettider.
 • Drop‐in tider för feedbacksessions.
 • Säkerhet!
 • Lokaler för skapande är öppna för bokning via ett smart system.

Platsen

Behov med kommentar:

 • Centralt och tillgängligt ‐ lätt att ta sig till platsen, från olika håll och med olika
  förutsättningar.
 • Nära kollektivtrafik ‐ gångavstånd från stationen, buss som stannar precis intill,
  cykelväg.
 • Smidigt och säkert för barn att ta sig dit med tanke på kulturskolan.
 • Lösning för biltrafik och parkering intill eller i närheten, transporter in och ut vid
  arrangemang, bra ytor som är användarvänliga för rullator och rullstol, plats för att släppa av och hämta upp besökare.
 • Dedikerad parkeringsplats för varaktiga verksamheter och produktioner på besök.
 • Parkeringsgarage under jord, säkert och tryggt!
 • Bra med flera broar till kulturhuset (flera vägar).

Behov med kommentar:

 • Utrymme på tomten för både byggnad och utemiljö med till exempel park,
  lekplats, uteservering.
 • Möjlighet till utomhusevenemang sommartid ‐ mobil scen.
 • Vacker omgivning som man kan framhäva med hjälp av kulturhuset och som
  framhäver kulturhuset, till exempel ån, belysning i park, flytbryggor med restaurang ‐ kulturen "flyter ut" från kulturhuset ‐ ån är en viktigt faktor. Valet av plats avgörande för vad man kan göra med omgivningen.
 • Om sockerbrukstomten blir aktuellt bro till Storgatan/Vattengatan.
 • Platsen och omgivningen ska kännas trygg (Tingstorget till exempel viss otrygghet).

Behov med kommentar:

 • Placeringen kan bidra till att lyfta området runt omkring, till exempel stadskärnan (en besökare kanske går på ett evenemang på eftermiddagen och sedan på restaurang i centrum) eller Järnvägsparken. Även en placering nära Stadshuset kan vara gynnsam.
 • Nära till andra kulturetablissemang (till exempel biblioteket) kan bidra till
  kulturstråk.
 • Centralt läge med närhet/gångavstånd till restauranger och andra ställen där folk rör sig/naturligt flöde av människor (Najaden i Halmstad låg fint med närhet till å och bibliotek, men det kändes väldigt långt bort från allt annat, den känslan vill kommittén inte ha kring Ängelholms kulturhus).
 • Restaurang i kulturhuset breddar centrums utbud ‐ vi har ett upptagningsområde som kan vara ganska stort (Klippan, Båstad och så vidare) så vi behöver göra det till en helhetsupplevelse.

Byggnaden

Behov med kommentar:

 • Byggnaden ska synas och sticka ut ‐ bli ett blickfång/en juvel i Ängelholm,
  arkitektoniskt intressant byggnad.
 • Inte en fyrkantig låda!
 • Byggnaden ska vara inbjudande och spännande.
 • Designen följer sin omgivnings former och samspelar med omgivningen (gärna ån).
 • Fördel att kunna utnyttja något drag som knyter an till Ängelholms identitet ‐ till
  exempel ån.
 • Blandning av böjd och rak fasad.
 • Byggnad i både högt och lågt.
 • Byggnaden med både runda och fyrkantiga delar.
 • Hållbara materialval ‐ trä, glas, betong, tegel, sten, keramik.
 • Stora glaspartier i väggar och tak som möjliggör stort dagsljusinsläpp (förutom i konsertsal eller lektionssal).
 • Olika huskroppar som utmärker sig mot varandra (till exempel en hög cirkulär
  byggnad som inrymmer en scen och lägre huskroppar för resten).
 • Flera våningar (3‐5st) 1‐2st våningar för kulturskolan med alla typer av lokaler som behövs.
 • Stor öppen yta inuti för en känsla av rymd.
 • Takterass.
 • Flera entréer från olika sidor, ramp vid samtliga entréer.
 • En stor imponerande och tydlig huvudentré.
 • En gemensam entré med torg/öppen yta som leder till ingångar till kulturhuset och kulturskolan.
 • Automatiska dörrar och dörröppnare.
 • Säkerhet viktigt ‐ byggnaden måste vara säker samtidigt som den är välkomnande.
 • Möjlighet att bygga till i framtiden.
 • Viktigt med konstverk – tillämpa 1‐procentsregeln alternativt öka andelen av
  byggkostnaden som går till konstverk från 1 % till 2 %.
 • Viktigt med säkerhets‐ och brandriskperspektivet.
 • Naturligt ljus är viktigt, sudda ut gränsen mellan ute och inne.
 • Det är viktigare hur det ser ut inuti och att lägga pengarna på det!

Behov med kommentar:

 • Utnyttja utomhusmiljön sommartid ‐ koppling ner till ån med sittplatser och
  uteservering.
 • Öppna grafittiväggar utomhus.
 • Replokaler och byggbar scen i ett annex.
 • Extra kuber runt grundkonstruktionen där det eventuellt kan finnas café eller en
  mindre scen.

Behov med kommentar:

 • Tydliga skyltar både till huset och i huset ‐ ska vara lätt att hitta till utställningar,
  café etcetera ‐ lätt att göra rätt (minimera förvirring och frågor).
 • Ledljus i gångar i mörka lokaler.
 • Bro.
Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023