Bilaga 2

Bilaga 2

Underlag Kulturskolans lokalbehov 2023-04-17: cirka: 3 500m². Undervisningsytor med plats för pedagogernas planering.

Referens har varit Kulturhuset Najaden i Halmstad anpassat till Ängelholms storlek.

Ny scen, föreningslivets behov, gemensamma utrymmen som foajé, korridorer, hissar, toaletter är inte medräknade.

Undervisningsytor

 • Tvärflöjt, 40m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum.
 • Blockflöjt, oboe, fagott, teori, 40m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum.
 • Klarinett, saxofon, 18m².
 • Brass 1, trumpet, valthorn, 40m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum.
 • Brass 2, trombon, tuba, 18m².
 • Fiol 1, 18m².
 • Fiol 2, 18m².
 • Altfiol, 40m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum•Cello/kontrabas, 18m².
 • Förråd för stråkinstrument, 30m².

 • Gitarr 1, 40m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum (Popfabriken). Aktivitet förebygger dagtid.
 • Elgitarr 2, 40m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum (Popfabriken). Aktivitet förebygger dagtid.
 • Elbas, kontrabas, 40m². Avses även som ett mindre ensemblerum (Popfabriken). Aktivitet förebygger dagtid.

 • Piano 1, 18m²
  Akustiskt piano, flygel.
 • Piano 2, 40m²
  Akustiskt piano, flygel.
 • Piano 3, 40m²
  Akustiskt piano.
 • Piano 4, 40m²
  Keyboard, synt, och dragspel. Avses även som ett mindre ensemblerum (Popfabriken)

 • Sång 1, 80m²
  Avses även som repetitionssal för körer. Med vikvägg till Sång 2.
 • Sång 2, 100m²
  Avses även som repetitionssal för körer. Med vikvägg till Sång 1.
 • Sång 3, 30m²
  Avses även som mindre ensemblerum (Popfabriken).
 • Slagverk 1, 80m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum för slagverksensemble.
 • Slagverk 2, 80m²
  Avses även som ett mindre ensemblerum för slagverksensemble.
 • Slagverk 3, 40m²
  Avses även som ett mindre ensemble- och övningsrum.
 • Yngre barn, 60m²
  Babyrytmik vissa förmiddagar. Musiklek, musikverkstad eftermiddagar. Med möjlighet att ta emot skolklasser på förmiddagar. Barnkörer.
 • Teorisal
  Mindre 18m². Större 40m².

Ensemblesalar

 • Orkestersal blås 100m², 4.50 takhöjd
  Akustiskt anpassad för blås och slagverksinstrument.
 • Orkestersal stråk 100m², 4.50 takhöjd
  Akustiskt anpassad för stråkinstrument.

Dans- och teatersalar

(Dansfabriken har 5 danssalar)

Danssal 1, totalt 160m², 4.50 takhöjd

 • Med möjlighet att ta emot skolklasser på förmiddagar.
 • Aktivitet förebygger.
 • Förvaring kostym, rekvisita samt arbetsrum för dansläraren. 40m².

Danssal 2, blackbox, totalt 200m², 4.50 takhöjd

 • Danssal, 120m².
 • Teleskopläktare 80m².
 • Dans, musikal, Streetpercussion.
 • Möjlighet att ta emot skolbesök på förmiddagar.
 • Aktivitet förebygger AF.

Teater 1, blackbox, totalt 340m² (Kulturskolan)

 • Teatersal spelyta 120m² med 4.50 i takhöjd.
 • Teleskopläktare 80m².
 • Sidoscensutrymme 40m² för kostym, rekvisita och teknik.
 • Förvaring kostym, rekvisita samt arbetsrum för teaterläraren.
 • 40m²oYta för omklädning och sminkplatser, 10 stycken, 60m².
 • Aktivitet förebygger AF.
 • Möjlighet att ta emot skolbesök på förmiddagar.
 • Plats för 60-70 sittande vid mindre föreställningar av lite mer intern karaktär.

Teater 2, blackbox, totalt 300m² (LSS, daglig verksamhet, Askungarna, Spectaculus)

 • Teatersal spelyta 120m² med 4.50 i takhöjd.
 • Teleskopläktare 80m².
 • Arbetsrum för personal LSS 2x20m².
 • Yta för omklädning och sminkplatser, 10 stycken, 60m².
 • Daglig verksamhet, LSS, Askungarna, Spectaculus.
 • Detta förutsätter att LSS-personalen har tillgång till ett par mindre rum för planering och avskildhet med brukarna..

Övriga gruppämnen

Bild och form

 • Bildsal, 60m² med extra ventilaton.
 • Grafisk produktion, 40m².
 • Keramik. 60m².

Textil, sömnad

 • Textilsal 60m².

Street Percussion

 • Repetitionssal 100m².

Musik- och filmproduktion

 • Inspelningsstudio + rum för teknikern, 60m²+20m².
 • Greenscreen, 40m²•Redigering film, 20m².
 • Arbetsrum för 2 lärare 36m².

Personalytor

Administration

 • Enhetschef, 18m².
 • Producent/koordinator, 18m².
 • Administration, 18m².
 • Vaktmästare, 18m².
 • Tekniker, 18m²•Kopiering, arbetsytor för personalen. 40m².

Övriga ytor att tänka på

 • Foajé – café (automat?/elevförening/ föräldraförening).
 • Mindre scen för spontana uppträdanden och mindre konserter typ jazzkvällar, akustiska mindre konserter, konstutställningar etc.
 • Breda korridorer, viktigt!
 • Stora hissar/teaterhiss (modell sjukhushiss) nödvändigt!
 • Förråd, diverse utrustning, scen, gradänger, 60m².
 • Garage, släpvagn med tillbehör, 30m².
 • Teknikförråd, ljus, ljud 60m².
 • Personalrum med kök 100m².
 • Mindre kök för externa brukare 40m²
  - Föräldraföreningar och externa brukare.
 • Omklädning/dusch, totalt 180m²
  - Personal 2x30m².
  - Elever 2x60m².
 • Verkstad, 50m²
  - Tillverkning av rekvisita, viss förvaring.
 • Tvätt
  Danskläder och kostym 40m².
 • Vilrum, 18m².
Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023