S1 Tryckspilledning

Projektfakta

Vår projektledare: Hanna Hanzén
Projektnummer: 99101

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

En ny spillvattenledning ska byggas mellan Kuvettgatan och Ängelholmsvägen.

Grävning kommer att ske såväl i gata (Älvdalsgatan) som i åkermark.

Vad händer just nu?

Anläggning av ledning i Älvdalsgatan samt på åkermark. Berörda fastighetsägare kommer att meddelas när vi närmar oss deras infarter.

Tidplan

Projektet ska vara klart innan årsskiftet 2023/2024.

Trafik

Följ de omledningsskyltar som finns i området.

Preliminär dragning av ledning. Flygfoto.

Bilden visar den tänkta dragningen för ledningen

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-30