Utveckling av Vejbyhamnen

Projektfakta

Vår projektledare: Sandra Nelson
Tidplan: Planen är att påbörja projektet under hösten 2023.

Beskrivning av projektet

Bakgrund

Vejbyhamnen har likt flera andra småbåtshamnar problem med att bottensediment transporteras in i hamnen och orsakar problem som kräver omfattande muddringsåtgärder. Under 2023 ska hamnens södra pirarm förlängas ut, parallellt mot den norra befintliga. På den nya pirarmen ska badbryggan ligga, som en förlängning av den befintlig badbryggan.

Gestaltning

Det är konsultfirman Structor som står bakom gestalning och konstruktion av projektet. Badbryggan och pirens förlängning ska anpassas efter den befintliga miljön och inte störa eller påverka vyerna mer än nödvändigt. Samtidigt minskar muddringsbehovet inne i hamnen och badbryggan får ny, dekorativ belysning och blir mer tillgänglig.

Badbryggans utformning möjliggör en utbyggnad av en tillgänglighetsanpassad ramp och placeras strax innanför pirförlängningen, svagt inritad i 3D bilden nedan.

Hamnen i Vejbystrand. Flyfoto.

Sidinformation

Publicerad:
2023-04-03